Otuziki Farz

yorum yok
537 kez görüntülendi okuma
17 Temmuz, 2016

864ü

Otuziki Farz
Ellidört Farz

1. Allah’ı Bir Bilip Zikretmek : Zikir iki türlüdür. Lisan ile zikir, kalb ile zikir. Birinci nev’i zikir zikir sahibini imana, ikinci nev’i Cennet’e erişitirir. Zikirden maksat, Allahü Teâla’nın varlığını, birliğini, yüceliğini, kudretini, rahmetini bildiren sölerle O’nu anmaktır. En güzel zikir sözleri Kur’an-ı Kerm’de, Resulullah’ın hadislerinde ve evliyaullah’ın kitaplarındadır. Namazlardan sonra okunan tesbihler zikirdir, güzel bir çiçeğe hayran kalarak “Allah! Allah!” demek zikirdir. Yemeğe başlarken “Bismillahirrahmanirrahim”, yemekten sonra ” Elhamdülillah” demek hep zikirdir.

2. Helalinden Libas Giymek : Giyimde iki farz vardır. Birisi, sıcak ve soğuğun zararlarını def etmek için yeter miktarda meşru bir libasla örtünmek. İkinci farz, ibadet, cemiyyet veya yalnızlık halinde açık bulunmayı yask edilen yerlerini örtülü bulundurmaktadır. Elbiseyi giyerken sağ taraftan giyip, çıkarırken de soldan çıkarmalıdır. Elbise giyerken Allah’a hamd ve sena etmeyi adet edinmelidir. Bir yeni elbise giyildiği zaman cuma günü giyilmeli. Don oturarak giyilmelidir. Tecrübe ile sabittirki, donunu ayakta giyen kimse müsibete tutulur. Peygamber efendimiz buyuruyor: “Bir kimse, bedelinde bir dirhem haram bulunan bir libas içinde namaz kılsa o libas, üzerinde oldukça Allah (azze ve celle) hiç bir namazını kabul buyurmaz.”

3. Abdest almak

4. Beş vakit namaz kılmak

5. Cünüplükten yıkanmak

6. Kişinin rızkına Allah’ın kefil olduğunu bilmek : Rızık, sebepli veya sebepsiz mutlaka Cenab-ı Hakk’ın göndermesiyle canlı mahluka ulaşır. Helal rızık olduğu gibi haram da rızıktır. Her mahluk, hayatı müddetine tayin ve tahsis olunan kendi rızkını tamamen alır. Hiç kimse başkasının rızkını alamaz. Çünkü rızkı tahsis ve takdir eden Cenab-ı Hak’tır. Allah’ın dilemesine aykırı olarak tasavvur olunamaz. Rızkı kazanmak için iyi ve fena birçok yollar vardır. Mukadder olan o rızkın kulun hırsı ve acelesiyle artmaz ve eksilmez olduğuna kesin bir bilgi ile inanıp sağlam itikad ederek rızkını kazanma yolunda ancak meşru ve makul yollardan giderek ecir ve sevaba nail olmak, meşru olmayan kötü sebeplere baş vurup da sorumlu, ikaba ve azaba müstehak olmamak için çalışmak ve Allah’ın vaadine güvenip kendisine tevekkül etmek farz olur.  “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın.” (Hud,6)

7. Helalinden kazanıp, yemek içmek:

8. Allah’a tevekkül etmek

9. Kanaat etmek

10. Nimete karşı şükretmek

11. Allah’tan gelen kazaya razı olmak

12. Allah’tan gelen belaya sabretmek

13. Günahlardan tövbe etmek

14. İhlasla Allah’a ibadet etmek

15. Şeytanı düşman bilmek

16. Delil ve hüccet ile amel etmek: Yani dünyada yapacağı her işin İslam’a uygun olup olmadığını sorup raştırmak ve ona göre hareket etmek.

17. Ölüme hazırlanmak : Ölümü düşünmek ve hesap gününde müflis olmamak için hayırlı ve yararlı işler yapmağa çalışmak, azgınlıktan vazgeçmek.

18. Allah’ın sevdiğini sevip, sevmediğinden uzak durmak : Allah için sevmek ve Allah için düşmanlık etmek. bu farz çok mühimdir. Her müslüman şuna son derece riayet etmelidir: Bir müslüman asla bir din düşmanını seveme. Allah’a ve Resülü’ne isyan eden, onlara düşmanlık besleyen, İslam’ın kurallarını tanımayankâfirlere ve mürtedlere düşman olmak mecburiyetindeyiz. Allah ve Resülünün dostlarını da candan sevmemiz gerekir.

19. Ana-babaya iyilik etmek

20. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak

21. Akrabayı ziyaret etmek

22. Emanete hiyanet etmemek

23. Gücü yetenler için hacca gitmek

24. Allah’a ve Peygamberine itaat etmek

25. Günahlardan kaçıp Allah’a sığınmak

26. Müslüman idarecilere itaat etmek

27. İbret Almak :Bir müslüman her şey’e ibret ve tefekkür gözüyle bakmalıdır. Geçmiş milletlerin ve kavimlerin tarihini, etrafındaki canlı ve cansız alemi, kâinatın düzenini ibret gözüyle müşahede ve tetkik eden kimse Allah’ın varlığını, birliğini ve kudretini anlar.

28. Tefekkür etmek, düşünmek

29. Dili kötü sözlerden korumak

30. Oruç tutmak

31. Kimse ile alay etmemek

32. Harama bakmamak

33. Sözünde doğru olmak

34. Kulağı, yasak şeyleri dinlemekten alıkoymak

35. İlim öğrenmek

36. Ölçü ve tartıyı doğru yapmak

37. Allah’ın azabından korkmak

38. Allah uğrunda cihad etmek

39. Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek

40. Nefsin arzularına uymamak

41. Allah yolunda yemek yedirmek

42. Yetecek kadar rızık kazanmak

43. Zekatı vermek ve fakirlere yardım etmek

44. Hayız ve nifas hallerinde zevceye yaklaşmamak

45. Bütün günahlardan kalbi arındırmak

46. Kendini büyük görmemek

47. Büluğa ermemiş yetimin malını korumak

48. Livatadan (cinsi sapıklıktan) sakınmak

49. Beş vakit namaza devam etmek

50. Haksız yere kimsenin malını yememek

51. Allah’a eş koşmamak

52. Zinadan sakınmak

53. İçki içmemek

54. Yalan yere yemin etmemek ve yalan konuşmamak.


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?