babasultan, sitesinin yazarı

Dini Sohbet Ortamı

Dini Sohbet Ortamı Dini sohbet ortamı ve din hakkında konuşmak istiyorum. Din, bizim toplumumuzda maneviyatı her zaman ...

Nikah nasıl tazelenirNikah tazelemek demek, yeniden nikah kıymak demektir. Bunu bir hocanın nezaretinde yapmak gerekmez. ...

Kaynak : Ölüm ve Ötesi - İbni Kesir Dipnotlar : [428] Ebû Ya’lâ, Müsterdek, 9/5271. Bk. Heysemî, ...

Büyü ve sihrin büyük günahlardan olduğunda şüphe yoktur. Zinanın ise, kebâirden sayıldığı ve bazı yerler ...

—Neden Cevşenü'l-Kebîr duasına bu kadar önem verilmektedir? Yüce Peygamberimiz (asm) ism-i azamla yapılan ...