İslami Bilgiler

yorum yok
1.499 kez görüntülendi okuma
26 Şubat, 2014

conitr3

İslami Bilgiler

En güzel on huy:
1- Doğru sözlü olmak.
2- Cesaret.
3- İhsan etmek.
4- İyiliklere karşılıkta bulunmak.
5- Emanete riayet.
6- Sıla-i rahim yapmak.
7- Komşunun sıkıntısına katlanmak.
8- Arkadaşın hatasını hoş görmek.
9- Misafir ağırlamak.
10- Hayâ, ki hepsinin başıdır.

İslâmiyet on kısımdır. Bunlardan biri noksan olan hüsrandadır:
1- Lâ ilâhe illAllah demek.
2- Namaz.
3- Zekât.
4- Oruç.
5- Hac.
6- Cihad.
7- Emr-i maruf.
8- Nehy-i münker.
9- Cemaat.
10- Taat.

Kendisinden başka himaye edenin bulunmadığı kıyamet günü,Allah-ü teâlâ, şu yedi sınıf insanı himaye eder:
1- Adil idareci.
2- Allaha ibadetle yetişen genç.
3- Namaz için gönlü camiye bağlı olan.
4- Arkadaşını Allah rızası için seven.
5- Güzel, zengin ve mevki sahibi bir kadın, kendisini (kötülüğe) davet edince, Allah’tan korkarak onu reddeden.
6- Sadakayı gizli [riyâsız] veren.
7- Yalnızken Allah’ı anıp ağlayan.

Şu yedi büyük günahtan kaçın:
1- Allaha şirk koşmak.
2- Büyü yapmak.
3- Adam öldürmek.
4- Harpten kaçmak.
5- Yetim malı yemek.
6- Faiz yemek.
7- Namuslu kadına iftira etmek.

Emredilen yedi şey:
1- Cenazeye iştirak etmek.
2- Hasta ziyaret etmek.
3- Davete gitmek.
4- Mazluma yardım etmek.
5- Yemini yerine getirmek.
6- Selâm verenin selâmını almak.
7- Aksırıp, Elhamdülillah diyene Yerhamükellah demek.

Şu yedi kimsenin, öldükten sonra da ecri devam eder:

1- İlim öğreten.
2- [Dine uygun] ilmî bir eser yazan veya bir Mushaf yazıp bırakan.
3- Çeşme yapan.
4- Su kuyusu kazan.
5- Meyve ağacı diken.
6- Câmi yapan.
7- Öldükten sonra kendisine dua edecek salih evlât yetiştiren. [/align]

Her peygamber, şu yedi sınıf insana lânet eder:

1- Allah böyle buyuruyor, diyerek yalan söyleyen.
2- Kaderi inkâr eden.
3- Haram olan bir şeyi helâl sayan.
4- Evlenmesi haram olanı helâl sayan.
5- İslâmiyeti terk eden.
6- Ganimette hak gözetmeyen.
7- Allah ın aziz ettiğini zelil, zelil ettiğini de aziz etmek için güç ve hâkimiyetine dayanarak zulmeden.

Tövbe etmezse, şu yedi sınıf cehenneme girer:
1- Zaruretsiz veya ihtiyaçsız istimna eden.
2- Eşcinsel olan.
3- İçkiye devam eden.
4- Anasını döven.
5- Babasını döven.
6- Komşusuna sıkıntı veren.
7- Komşu ile zina eden.

Şu yedi kimse şehittir:

1- Allah yolunda ölen.
2- Tâundan ölen.
3- Zatülcenpten ölen.
4- Suda boğulan.
5- Yıkık altında kalan.
6- Hamile iken ölen.
7- Doğum esnasında ölen.

Şu yedi şey gelmeden güzel amel yapmakta acele ediniz:
1- İsyana sevkeden fakirlik.
2- Azdırıcı zenginlik.
3- Hayatınızı ifsat edici hastalık.
4- Bunaklık verici ihtiyarlık.
5- Ani ölüm.
6- Deccal.
7- Kıyamet günü.

Kur’an-ı kerim yedi şey üzerine nazil oldu:

1- Yasak.
2- Emir.
3- Helâl.
4- Haram.
5- Muhkem [açık bildirilenler].
6- Müteşabih [açıkça anlaşılamayan].
7- Misaller.

Şu altı şey zararlıdır:

1- Amirlerin sefih olması.
2- Kan dökülmesi.
3- Hükmün satılması.
4- Akrabadan uzaklaşılması.
5- Kur’an-ı kerimin musikiye vesile yapılması.
6- Zabıtanın çoğalması.

Şu altı şeyi yapacağınıza söz verin, ben de size cenneti söz vereyim:

1- Namaz kılmak.
2- Zekât vermek.
3- Emanete riayet.
4- Zinadan sakınmak.
5- Helâl yemek.
6- Dili [elfaz-ı küfr, yalan, gıybet, lânet, malayani gibi] kötü sözlerden korumak.

Şu altı şeye dikkat eden cennetle müjdelenir:

1- Konuşunca doğru söyliyen.
2- Verdiği sözde duran.
3- Emanete riayet eden.
4- Namusunu koruyan.
5- Gözünü haramdan sakınan.
6- Elini her çeşit kötülükten çeken.

Şehidin altı hasleti:

1- Kanının ilk damlasında günahları affolur.
2- Kabir azabından emindir.
3- İman elbisesi giyer.
4- Cennetteki makamını görür.
5- Kıyamet korkusundan emindir.
6- Hurilere kavuşur

Altı şey amelleri mahveder:

1- Halkın ayıbı ile meşgul olmak.
2- Kalb katılığı.
3- Dünya sevgisi.
4- Hayâ azlığı.
5- Uzun emel.
6- Zulmün devam etmesi.

Altı sınıf cehenneme hesapsız girer:

1- Zalim emir.
2- Irkçılık yapan Arap.
3- Kibirli rençber.
4- Yalancı tüccar.
5- Kıskanç âlim.
6- Cimri zengin.

Altı şey güzeldir, fakat şu altı sınıf insanda daha güzeldir:

1- Adalet güzeldir; fakat idarecide daha güzeldir.
2- Cömertlik güzeldir; zenginde daha güzeldir.
3- Vera, âlimde.
4- Sabır, fakirde.
5- Tevbe, gençte.
6- Hayâ, kadında daha güzeldir.

Allah-ü teâlâ şu altı şeyi çirkin görür:
1- Namazda lüzumsuz hareketi.
2- Verdiğini başa kakmayı.
3- Orucu bozan hareketi.
4- Mezarlıkta gülmeyi.
5- Mescide cünüp girmeyi.
6- Başkasının evinin içine bakmayı.

Şu altı şey gelmeden önce salih amel işlemek için acele edin:
1- Sefihler başa geçmeden.
2- Zabıta çoğalmadan.
3- Hüküm karşılığında rüşvet alınmadan.
4- Adam öldürme hafife alınmadan.
5- Akrabalık bağları kesilmeden.
6- Kur’an-ı kerimi şarkı okur gibi teganni ile okuyan hafızlar çıkmadan.

*vücuda girenler orucu,
*vücuttan çıkanlar abdesti bozar

[/color

“:rose: giderayak işlerim var bitirilecek,
giderayak.
ceylanı kurtardım avcının elinden
ama daha baygın yatar ayılamadı.
kopardım portakalı dalından
ama kabuğu soyulamadı.
oldum yıldızlarla haşır neşir
ama sayısı bir tamam sayılamadı.
SEVDALARA DOYULAMADI


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?