Hz. Peygamber (sav)’in Çocukları

yorum yok
599 kez görüntülendi okuma
27 Temmuz, 2015

bismihu_252749_5976

186 – Soru: Peygamber (s.a.v) Efendimiz, iki kızını Ebû Cehil’in, oğullarına vermiş. Rukayye (ra) ile Ümmü Gülsüm’ü(ra) bu kimselere neden vermiş? “Müşrike kız verme fakat al” deniliyor. Açıklayınız.
Cevap: Peygamber Efendimizin (sav) Rukayye ve Ümmü Gülsüm adlı kızları, Ebû Cehil değil Ebû Leheb’in oğluna nikahlanmış ise de gerdeğe girmeden kocaları tarafından -Ebû Leheb’in teşviki ile- boşanmışlardır. “Tebbet’ sûre-i celîlesi nazil olunca Ebû Leheb, Oğlu Utbe’yi karşısına alarak “Eğer onun kızını boşamazsan, başım senin başına haram olsun” demiş ve dayatmıştı. Bunun üzerine Utbe, Hz. Rukayye’yi boşadı. Ebû Leheb bu ısrarı, diğer oğlu Uteybe’ye de tekrarladı. Ona da Ümmü Gülsüm’ü boşattı. O zaman, mü’min kadınların gayri müslimle evlenmesini yasaklayan Ayet-i Kerîme henüz gelmemişti. Bu âyet geldikten sonra müşrikten ne kız alındı ne de kız verildi.
187 – Soru: Peygamber Efendimiz (sav)’in dört tane kız evlâdının olduğunu biliyoruz. Bunlardan birisi, Hz. Fâtıma (ra), bunu Hz. Ali (ra) aldı. Bu hususu biliyoruz. Hz .Osman (ra) da iki tane kızı ile evlendi. Bunların isimlerini ve dördüncüsünü kim aldı? İsimlerini bildirmenizi rica ederiz.
Cevap: Peygamber Efendimiz (sav)’in dört kızı olmuştur. Bunlardan Zeynep (ra), teyzesi Hâle binti Hüveylid’in oğlu Ebü’l-Âs ile evlenmiştir. Bu evliliklerden Ümame adında bir kızları olmuştur.
Rukayye (ra) Hz. Osman (ra) ile evlenmiştir. Onun vefatı üzerine Resûl-i Ekrem Efendimiz(sav), diğer kızı Ümmü Gülsüm’ü (ra) Hz. Osman(ra)’a nikahlamıştır. Hz. Fâtıma (ra), Ali b. Ebû Talip (ra) ile evlenmiştir. Bu hususta fazla bilgi almak isterseniz. “Büyük İslâm Kadınları” isimli kitabımızı okumanızı tavsiye ederiz.
188 – Soru: Eseriniz bulunan “İslâm’da Kadın ve Aile kitabının 155. sayfasında, Peygamber Efendimizin (sav) üvey kızının adı, Berre iken onu Zeyneb olarak değiştirdi” diye yazılmış bulunuyor. Kaynak olarak da et-Terğib ve’t-Terhib isimli kitabın 71. sayfasındaki Ebû Hüreyre (r.a.)ın rivayet ettiği 8 numaralı Hadîs-i Şerifini gösteriyorsunuz. Bu hadîste üvey kızı diye yazmıyor. Bütün ilmihallerden öğrendiğimize göre ve Ali Himmet Berki’nin Hatemül-Enbiya Hz. Muhammed (sav) ve Hayatı isimli kitabının 41. sayfasında kaydedildiğine göre “Hz. Peygamber(sav)’in üçü oğlan, dördü kız olmak üzere yedi evlâdı olmuştur. İbrahim’den başka hepsi Hz. Hatice’den doğmuştur” deniliyor. Bu hususta ne dersiniz?
Cevap: Siz, İslâm’da Kadın ve Aile’yi okurken gözünüzden kaçan bir husus olmuş. Bahsi geçen kız, Peygamber Efendimiz(sav)’in öz kızı değil Ümmü Seleme validemizin ilk kocası Ebû Seleme’nin kızıdır. et-Terğib ve’t-Terhib’in c. 3, s. 71’deki 8. nolu hadîs-i şerifte “Binti Ebî Seleme” ibaresi de bunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz Ebû Seleme’nin vefatından sonra Ümmü Seleme validemizle evlenmiştir. Bu sebeple üvey kızının Berre olan adını Zeyneb olarak değiştirmiştir, kitapta yazılan doğrudur.
189 – Soru: Peygamber Efendimiz (sav)’in erkek ve kız çocuklarını, sayılarını ve isimlerini yazar mısınız?
Cevap: Evet, önce erkek çocukları yazalım:
1- Kaasım, 2- Abdullah (Tayyib) 3- Tâhir. (Bu üçünün annesi Hz. Hatice r.a. dır). 4- İbrahim. (Bunun validesi ise Mâriye-i Kıbtiyye ra. dır). Kızları: 1- Zeynep, 2- Rukayye, 3- Ümmü Gülsüm 4- Fâtıma (r.a.e.).
190 – Soru: Peygamber Efendimiz (sav)’in mübarek kerimeleri Hazret-i Fâtıma (ra.) kaç yaşında vefat etmiştir?
Cevap: Bu hususta değişik beyanlar varsa da içlerinden en sahih olanı aktaralım. Hazret-i Fâtıma yirmi dört yaşında iken vefat etmiştir.


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?