Duanin Fazileti

yorum yok
1.085 kez görüntülendi okuma
1 Mayıs, 2014

islamisohbet5

DUANIN FAZİLETİ VE VAKTİ

1722 – Nu’man İbnu Beşîr (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):
“Dua ibadetin kendisidir”
buyurdular ve sonra şu âyeti okudular. (Meâlen):
“Rabbiniz: ”Bana dua edin ki size icâbet edeyim.
Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir” buyurdu.” (Gâfır 60).

Tirmizî, Tefsir, Gâfir, (2973); Ebû Dâvud,
Salât 358, (1479). Metin Tirmizî’ye aittir.

İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir.
Allah’a taleb edilen (dünyevî şeylerden) Allah’ın en çok sevdiği
afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır.
Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir. ”

Tirmizî, Daavât 112, (3542).
Ubâde İbn’s-Sâmit (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Yeryüzünde, mâsiyet veya sıla-i rahmi koparıcı olmamak kaydıyla Allah’tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki Allah ona dilediğini vermek
veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin. ”

Tirmizî, Daavât 126, (3568).

Ebû’d-Derdâ (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm), (bir gün) sordu:

“En hayırlı olan ve derecenizi en ziyade artıran,
melîkinizin yanında en temiz, sizin için gümüş ve altın paralar bağışlamaktan daha sevaplı, düşmanla karşılaşıp boyunlarını vurmanız veya boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olan amelinizin hangisi olduğunu haber vereyim mi ?”

“Evet! Ey Allah’ın Resûlü!” dediler.

“Allah’ın zikridir!” buyurdu.

Tirmizî, Daavat 6, (3374); Muvatta, Kur’ân 24.

1726 – Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Allahu Teâlâ hazretleri şöyle seslenir:
“Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!”

Tirmizî, Cehennem 9, (2597).

Hz. Muâz (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de
uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki
Allah dilediğini vermesin.”

Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).

Hz. Câbir (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Bir kimse evine veya yatağına gir’ince hemen bir melek ve bir şeytan alelacele gelirler. Melek:

“Hayırla aç!” der. Şeytan da:

“Şerle aç!” der.

Adam, şayet (o sırada) Allah’ı zikrederse melek Şeytanı kovar ve onu korumaya başlar.
Adam uykusundan uyanınca, melek ve şeytan aynı şeyi yine söylerler.
Adam, şayet: “Nefsimi, ölümden sonra bana geri iade eden ve uykusunda öldürmeyen Allah a
hamd olsun. İzniyle yedi semayı arzın üzerine düşmekten alıkoyan Allah’a hamdolsun”dese bu kimse yatağından düşüp ölse şehit olur,
kalkıp namaz kılsa faziletler içinde namaz kılmış olur.”

Hz.Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Allah’ı zikreden bir cemaatle sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmam,
bana İsmâil’in oğullarından dört tanesini âzad etmemden daha sevgili gelir.
Allah’ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batımına kadar oturmam dört kişi
âzad etmemden daha sevgili gelir.”

Ebû Dâvud, İlm 13, (3667).

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Her gece, Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasına iner ve;

“Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim.
Kim benden bir şey istemişse onu vereyim,
kim bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım” der. ”

Rivayetin Müslim’deki bir vechi şöyle:
“Allahu Teâla gecenin ilk üçte biri geçinceye kadar mühlet verir.
Ondan sonra yakın semâya inerek şöyle der:

“Melik benim, Melik benim. Kim bana dua edecek?”

Buhârî, Tevhid 35, Teheccüd 14, Daavât 13, Müslim,Salâtu’1-Müsâfırin 166, (758);
Muvatta, Kur’ân 30, (1,214); Tirmizî, Daavât 80, (3493); Ebû Dâvud, Salât 311, (1315).

Ebû Ümâme (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Derdi ki: “Ey Allah’ın Resûlü! En ziyade dinlenmeye (ve kabule) mazhar olan dua hangisidir?”

“Gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dualardır!” diye cevap verdi.”

Tirmizî, Daavât 80.

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Ezanla kaamet arasında yapılan dua reddedilmez (mutlaka kabule mazhar olur.)”

“Öyleyse, dendi, “ey Allah’ın Resûlü, nasıl dua edelim?”

“Allah’tan, dedi, dünya ve âhiret için âfıyet isteyin!”

Ebû Dâvud, Salât 35, (521); Tirmizî, Salât 46, (216), Daavât 138, (3588, 3589).

Sehl İbnu Sa’d (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“İki şey vardır, asla reddedilmezler:
Ezan esnasında yapılan dua ile,
insanlar birbirine girdikleri savaş sırasında yapılan dua.”

Muvatta, Nidâ 7, (1, 70); Ebû Dâvud, Cihâd 41, (2540).

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise (secdede) duayı çok yapın.”

Müslim, Salât 215, (482); Ebû Dâvud, Salât 152, (875).

Yine Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) anlatıyor:

“(Allah’ın kabul ettiği) üç müstecab dua vardır,
bunların icâbete mazhariyetleri hususunda hiç bir şekli yoktur.
Mazlumun duası,
müsâfirin duası,
babanın evladına duası.”

Tirmizî, Birr 7, (1906); Cennet 2, (2528), Daavât 139, (3592); Ebû Dâvud, Salât 364, (1536); İbnu Mâce, Dua 11, (3862).

Abdullah İbnu Amr İbni’l-Âs (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“İcâbete mazhar olmada gâib kimsenin gâib kimse hakkında yaptığı duadan daha sür’atli olanı yoktur.”

Tirmizî, Birr 50, (1981), Ebû Dâvud, Salât 364, (1535); Müslim, Zikr 88, (2733); Buhârî, Mezâlim 9.

DUA EDENİN HEY’ETİ (DIŞ GÖRÜNÜŞÜ)

İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) hazretleri anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Duaları örtmeyin. Kim kardeşinin mektubuna, onun izni olmadan bakarsa,
tıpkı ateşe bakmış gibi olur. Allah’tan avuçlarımızın içiyle isteyin,
sırtlarıyla istemeyin; duayı tamamlayınca avucunuzu yüzlerinize sürün.”

Ebû Dâvud, Salât 358, (1489,1490,1491).

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) dua ederken ellerini öyle kaldırdı ki,
koltuk altlarının beyazlığını gördüm.”

Buhârî, İstiska 21.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ellerini dua ederken kaldırınca,
onları yüzlerine sürmedikçe geri bırakmazlardı.”

Tirmizî, Daavât 11, (3383).

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Adamın biri iki parmağı ile dua ediyordu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):

“Birle! Birle!” diye müdâhale etti.”

Tirmizî, Daavât 117, (3552); Nesâî, Sehv 37, (3, 38).

Sehl İbnu Sa’d (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı ne minberde ne de bir başka şey üzerinde dua yaparken ellerini uzattığını görmedim. Bilakis şöyle gördüm” dedi ve baş ve orta parmaklarını kapayıp şehâdet parmağını açmış vaziyette işaret etti.”

Ebû Dâvud, Salât 230, (1105).

Hz. Selmân (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Rabbiniz hayiydir, kerimdir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldırdığı zaman,
O, ellerini boş çevirmekten istihya eder.”

Tirmizî, Daavât 118, (3551); Ebû Dâvud, Salât 358, (1488).

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlulla: (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Allah’a duayı, size icabet edeceğinden emin olarak yapın.
Şunu bilin ki Allah celle şânuhu (bu inançla olmayan ve) gafletle
(başka meşguliyetlerle) oyalanan kalbin duasını kabul etmez.”

Tirmizî, Daavât 66.(3474.)

DUANIN KEYFİYETİ

Fadâle İbnu Ubeyd (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) dua eden bir adamın, dua sırasında
Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e salat ve selam okumadığını görmüştü. Hemen:

“Bu kimse acele etti” buyurdu. Sonra adamı çağırıp:

“Biriniz dua ederken, Allahu Teâlâ’ya hamd u senâ ederek başlasın,
sonra Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e salât okusun,
sonra da dilediğini istesin” buyurdu.”

Tirmizî, Daavat 66,(3473, 3475); Ebû Dâvud, Salât 358, (1481); Nesâî, Sehv 48, (3, 44).

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Dua sema ile arz arasında durur. Bana salat okunmadıkça, Allah’a yükselmez.
(Beni hayvanına binen yolcunun maşrabası yerine tutmayın.
Bana, duanızın başında, ortasında ve sonunda salât okuyun.)”

Tirmizî, Salât 352, (486).

Hz. İbnu. Mes’ud (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm),
Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer (radıyallâhu anhümâ) beraber otururlarken ben namaz kılıyordum.
(Namazı bitirip) oturunca, Allah’a sena ile zikretmeye başladım ve arkasından
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a salât okuyarak devam ettim.
Sonra kendim. için duada bulundum.
(Bu tarzımı beğenmiş olacak ki) Hz. Peygaınber (aleyhissalâtu vesselâm);

“İşte!.İstediğin veriliyor. İşte! İstediğin veriliyor” dedi.”

Tirmizî, Cum’a 64, (593).

Hz. Übeyy İbnu Ka’b (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) birisine dua edeceği vakit önce kendisine dua ederek başlardı.”

Tirmizî, Daavât, 10, (3382).

Ebû Müsabbih el-Makrâî, Ebû Züheyr en-Nümeyrî (radıyallahu anh)’den naklen anlatıyor:
“Bir gece Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile beraber çıktık.,
Derken bir adama rastlatdık.
Sual (ve Allah’tan talep) hususunda çok ısrarlı idi.
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onu dinlemek üzere durakladı. Ve:

“Eğer (duayı) sonlandırırsa vâcib oldu!” buyurdu. Kendisine:

“Ne ile sonlandırırsa ey Allah’ın Resûlü!” denildi.

“Amin ile” dedi, uzaklaştı. Adama:

“Ey filan! duanı âminle tamamla ve de gözün aydın olsun!” dedi.”

Ebû Dâvud, Salât 172, (938).

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Sizden biri dua edince
“Ya Rabb! Dilersen beni affet!
Ya Rabb dilersen bana rahmet et!” demesin.
Bilâkis, azimle (kesin bir üslubla) istesin,
zira Allah Teâlâ Hazretleri’ni kimse icbâr edemez. ”

Buhârî, Daavât 21, Tevhîd 31; Müslim, Zikr 7, (2678-79); Muvatta, Kur’an 28 (1, 213); Tirmizî, Daavât 79 (3492); Ebû Dâvud, Salât 358, (1483); İbnu Mâce, Dua 8, (3854).

Ebû Musâ (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Bir sefere (Hayber Seferi) çıkmıştık.
Halk (yolda, bir ara) yüksek sesle tekbir getirmeye başladı.
Bunun üzerine Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) (müdahele ederek):

“Nefislerinize karşı merhametli olun.
Zîra sizler, sağır birisine hitàb etmiyorsunuz,
muhâtabınız gâib de değil.
Sizler gören,
işiten, (nerede olsanız) sizinle olan bir Zât’a, Allah’a hitab ediyorsunuz.
Dua ettiğiniz Zât, her birirıize, bineğinin boynundan daha yakındır” dedi.”

Buhârî, Daavât 50, 67, Cihâd 131, Meğâzî 38, Kader 7, Tevhîd 9; Müslim, Zikr 44, (2704);Tirmizî, Daavât 3, 59, (3371, 3457); Ebû Dâvud, Salât 361. (1526,1527.1528).

Hz. Muâz (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm),
bir kimsenin: “Ya Rabbi, senden nimetin kemâlini taleb ediyorum” dediğini işitmişti. Sordu:

“Nimetin kemâli nedir?”

“Bu bir duadır, onunla dua edip, onunla hayır (çok mal) ümîd ettim” dedi.
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)

“Sordum, zîra, nimetin kemâli cennete girmektir, ateşten kurtulmaktır” dedi.
Bir başkasının da şöyle dediğini işitti:

“Ey celâl ve ikrâb sâhibi Rabbim!” hemen şunu söyledi:

“Duana icâbet edilmiştir, (ne arzu ediyorsan) durma iste”
Derken ,bir başkasının:

“Ya Rabbi senden sabır istiyorum!” dediğini işitmişti, ona da:
“Allah’tan bela istedin, afiyet de iste!” dedi.

Tirmizî, Daavât 99, (3524).

Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) özlü duaları tercih eder, diğerlerini bırakırdı.”

Ebû Dâvud, Salât 358, (1482).

Hz. İbnu Mes’ud (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) duayı üç kere yapmaktan,
istiğfarı üç kere yapmaktan hoşlanırdı.”

Ebû Dâvud, Salât 361, (1524).

MÜTEFERRİK HADİSLER

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyudular ki:
“Acele etmediği müddetçe herbirinizin duasına icâbet olunur.
Ancak şöyle diyerek acele eden var:
“Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi.”

Buhârî, Daavât 22; Mislim, Zikr 92, (2735); Muvatta, Kur’an 29 (1, 213); Tirmizî, Daavât 145, (3602, 3603); Ebû Dâvud, Salât 358, (1484).

Müslim’in diğer bir rivâyeti şöyledir:
“Kul, günah taleb etmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasını istemedikçe duası icâbet görmeye (kabul edilmeye) devam eder.”

Tirmizî’nin bir diğer rivâyetinde şöyledir:
“Allah’a dua eden herkese Allah icâbet eder.
Bu icâbet, ya dünyada peşin olur, ya da ahirete saklanır,
yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek süretiyle olur,
yeter ki günah taleb etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun,
ya da acele etmemiş olsun.”

Hz. Câbir (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Nefslerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin,
hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin.
Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin.
Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiyi saate rastgelir de, istediğiniz kabul ediliverir.”

Ebû Dâvud, Salât 362.(1532).

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin,
hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin.”

Tirmizî, Daavât 149, (3607, 3608).

Ebû Hüreyre hazretleri (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Allah Teâla Hazretleri kendisinden istemeyene gadap eder.”

Tirmizî, Daavât 3, (3370); İbnu Mâce, Dua 1, (3827).

İbnu Mes’ud (radıyallâhu anh) hazretleri anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Allahu Teâla Hazretleri’nin fazlından isteyin.
Zira Allah, kendisinden istenmesini sever.
İbadetin en efdali de (dua edip) kurtuluşu beklemektir.”

Tirmizî, Daavât 126 (3566).

Câbir (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Bir kadın:
“Ey Allah’ın Resûlü, bana ve kocama dua ediver!” diye ricada bulunmuştu.
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) efendimiz:

“Allah sana da, kocana da rahmet etsin!” diye dua buyurdu.”

Ebû Dâvud, Salât 363, (1533).

Ebû’d-Derdâ (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mü’min yoktur ki melek de:
“Bir misli de sana olsun” demesin.”

Müslim, Zikr 86, 88, (2732, 2783); Ebû Dâvud, Salât 364, (1534).

Ebû Dâvud’un rivâyetinde şu ziyâde vardır:
“Melekler: “Âmin, bir misli de sana olsun!” derler.”

Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Her kim, kendine zulmedene beddua ederse, ondan intikamını (dünyada) almış olur.”

Tirmizî, Daavât 115, (3547).

İSM-İ ÂZAM VE ESMÂ-İ HÜSNA DUALARI

Hz. Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), bir adamın şöyle söylediğini işitti:
“Allah’ım, şehâdet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum:
Sen, kendisinden başka ilah olmayan Allah’sın, birsin, samedsin
(hiçbir şeye ihtiyacın yok, her şey sana muhtaç), doğurmadın, doğmadın,
bir eşin ve benzerin yoktur.”

Bunun üzerine Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular:

“Nefsimi kudret elinde tutan Zât’a yemin olsun,
bu kimse, Allah’tan İsm-i Âzàmı adına talepte bulundu.
Şunu bilin ki, kim İsm-i Âzamla dua ederse Allah ona icâbet eder,
kim onunla talepde bulunursa (Allah ona dilediğini mutlaka) verir. ”

Tirmizî, Daavât 65, (3471); Ebû Dâvud, Salât 358, (1493).

Mihcen İbnu’l-Edra’ (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir adamın:
“Ey Allah’ım, bir ve samed olan, doğurmayan ve doğurulmayan,
eşi ve benzeri de olmayan Allah adıy-la senden istiyorum.
Günahlarımı mağfıret et, sen Gafürsun, Râhimsin!” dediğini işitmişti, hemen şunu söyledi:

“O mağfiret edildi. O mağfıret edildi. O mağfiret edildi!”

Ebû Dâvud, Salât 184, (985); Nesâî, Sehv 57, (3, 52).

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Bir adam şöyle dua etmişti:
“Ey Allah’ım, hamdlerim sanadır,
nimetleri veren sensin,
senden başka ilah yoktur,
Sen semâvat ve arzın celâl ve ikrâm sahibi yaratıcısısın,
Hayy ve Kayyümsun (kâinatı ayakta tutan hayat sahibisin.)
Bu isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyorum!”

(Bu duayı işiten) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sordu:

“Bu adam neyi vesile kılarak dua ediyor, biliyor musunuz?”

“Allah ve Resûlü daha iyi bilir`?”

“Nefsimi kudret elinde tutan Zât’a yemin ederim ki,
o Allah’a, İsm-i Âzam’ı ile dua etti.
O İsm-i Âzam ki, onunla dua edilirse Allah icabet eder, onunla istenirse verir.”

Tirmizî, Daavât 109 (3538); Ebû Dâvud, Salât 358, (1495); Nesâî, Sehv 57, (3, 52).

Esmâ Bintu Yezîd (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Allah’ın İsm-i Âzam’ı şu iki âyettedir:

“İlahınız, tek olan ilahdır, ondan başka ilah yoktur. O Rahmân ve Rahîm’dir.” (Bakara 163).

Âl-i İmrân süresinin baş kısmı:
Elif Lâm-Mim. O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur, O Hayy ve Kayyümdur” (Âl-i İmrân 1-3).

Ebû Dâvud, Salât 358, (1496); Tirmizî Daavât 65, (3472).

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlulah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Allah’ın doksan dokuz ismi vardır.
Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever.”

Bir rivâyette:
“Kim o isimleri sayarsa cenntete girer” buyurmuştur.
Buhârî hadisi bu lafızla tahric etmiştir.
Müslim’de “tek” kelimesi yoktur.

Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikr 5, (2677); Tirmizî, Daavât 87, (3502).

Tirmizî’nin rivâyetinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)
Allah’ın isimlerini şöyle yazdı:

“O Allah ki O’nda başka ilâh yoktur. Rahman’dır. Rahim’dir.
El-Meliku’el-Kuddûsu, es-Selâmu, el-Mü’minu, el-Müheyminu, el-Azîzu, el-Cebbâru,
el-Mütekebbiru, el-Hâliku, el-Bâriu, el-Musavviru, el-Gaffâru, el-Kahhâru, el-Vehhâbu,
er-Rezzâku, el-Fettâhu, el-Alîmu, el-Kâbizu, el-Bâsitu, el-Hâfidu, er-Râfiu, el-Muizzu,
el-Müzillu, es-Semîu, el-Basîru, el-Hakemu, el-Adlu, el-Latîfu, el-Habîru, el-Halîmu,
el-Azîmu, el-Gafûru, eş-Şekûru, el-Aliyyu, eI-Kebîru, el-Hafîzu, el-Mukîtu, el-Hasîbu,
el-Celîlu, el-Kerîmu, er-Rakîbu, el-Mucîbu, el-Vâsiu, el-Hakîmu, el-Vedûdu, el-Mecîdu,
el-Bâisu, eş-Şehîdu, el-Hakku, el-Vekîlu, el-Kaviyyu, el-Metînu, el-Veliyyu, el-Hamîdu,
el-Muhsî, el-Mubdiu, el-Muîdu, el-Muhyi, el-Mümîtu, el-Hayyu, el-Kayyûmu, el-Vâcidu,
el-Mâcidu, el-Vâhidu, el-Ahadu, es-Samedu, el-Kâdiru, el-Muktediru, el-Muahhiru, el-Evvelu,
el-Âhiru, ez-Zâhiru, el-Bâtinu, el-Vâli, el-Müte’âli, el-Berru, et-Tevvâbu, el-Müntekimu,
el-Afuvvu, er-Raûfu, Mâliku’l-Mülki, Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm, el-Muksitu, el-Câmiu,
el-Ganiyyu, el-Muğnî, el-Mâni’, ed-Dârru, en-Nâfiu,en-Nûru, el-Hâdî, el-Bedîu, el-Bâki,
el-Vârisu, er-Reşîdu es-Sâbüru.”

Hakkınızı helal edin inşallah…

acizane bir kul işte…..


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?