Allah’a karşı gelmekten sakınanların nitelikleri

yorum yok
769 kez görüntülendi okuma
8 Aralık, 2014

kitap2

2. Sure (Bakara Suresi), 1. Ayet
Elif Lâm Mîm.2. Sure (Bakara Suresi), 2. Ayet
Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.2. Sure (Bakara Suresi), 3. Ayet
Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.2. Sure (Bakara Suresi), 4. Ayet
Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.2. Sure (Bakara Suresi), 5. Ayet
İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.2. Sure (Bakara Suresi), 65. Ayet
Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, “Aşağılık maymunlar olun” demiştik.2. Sure (Bakara Suresi), 66. Ayet

Biz bunu, hem onu görenlere, hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık.2. Sure (Bakara Suresi), 177. Ayet
İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 113. Ayet
Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah’ın âyetlerini okuyan bir topluluk da vardır.3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 114. Ayet
Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.

3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 115. Ayet
Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 133. Ayet
Rabbinizin bağışına, ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 134. Ayet
Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.7. Sure (A’râf Suresi), 156. Ayet
“Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik.” Allah şöyle dedi: “Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Onu, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım.”7. Sure (A’râf Suresi), 157. Ayet
Onlar, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları Resûle, o ümmî peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.7. Sure (A’râf Suresi), 201. Ayet
Şüphe yok ki Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler (derhal Allah’ı hatırlarlar da) sonra hemen gözlerini açarlar.7. Sure (A’râf Suresi), 202. Ayet
Şeytanlara kardeş olanlara gelince, şeytanlar onları azgınlığın içine çekerler, sonra da bundan hiç geri durmazlar.19. Sure (Meryem Suresi), 59. Ayet
Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.19. Sure (Meryem Suresi), 60. Ayet
Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahmân’ın, kullarına gıyaben vaad ettiği “Adn” cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun va’di kesinlikle gerçekleşir.19. Sure (Meryem Suresi), 62. Ayet
Orada boş söz işitmezler. Yalnızca (meleklerin) “selam!” (deyişini) işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır.19. Sure (Meryem Suresi), 63. Ayet
İşte bu, kullarımızdan Allah’a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir.
24. Sure (Nûr Suresi), 34. Ayet
Andolsun, biz size açıklayıcı âyetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik.
38. Sure (Sâd Suresi), 28. Ayet
Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yoksa Allah’a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkan arsızlar gibi mi tutacağız?
92. Sure (Leyl Suresi), 2. Ayet
Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun,
92. Sure (Leyl Suresi), 14. Ayet
Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.
92. Sure (Leyl Suresi), 15. Ayet
O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.
92. Sure (Leyl Suresi), 17. Ayet
Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah’a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.
92. Sure (Leyl Suresi), 19. Ayet
O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).
92. Sure (Leyl Suresi), 21. Ayet
Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.

19. Sure (Meryem Suresi), 63. Ayet
İşte bu, kullarımızdan Allah’a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir.24. Sure (Nûr Suresi), 34. Ayet
Andolsun, biz size açıklayıcı âyetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik.38. Sure (Sâd Suresi), 28. Ayet
Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yoksa Allah’a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkan arsızlar gibi mi tutacağız?92. Sure (Leyl Suresi), 2. Ayet
Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun,92. Sure (Leyl Suresi), 14. Ayet
Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.92. Sure (Leyl Suresi), 15. Ayet
O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.92. Sure (Leyl Suresi), 17. Ayet
Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah’a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.92. Sure (Leyl Suresi), 19. Ayet
O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).92. Sure (Leyl Suresi), 21. Ayet
Elbette kendisi de hoşnut olacaktır


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?