Zina

yorum yok
402 kez görüntülendi okuma
4 Ekim, 2016

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kadın için, erkeklerden (babası, kardeşi gibi) mahremi bulun­madan uzun bir yolculuğa tek başına çıkamaz.”[90]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kadın evinden çıkmak yetkisine sahip değildir. Ancak, yanında hizmetçisi, (veya işini görecek çocukları) olmayan bir kadın, bazı zaruri ihtiyaçlarını görmek için dışarıya çıkabilir. Bunun dışında ‘hiç bir zaman, dışarıya çıkamaz, ancak kurban ve ramazan gibi bayram günleri çıkabilir. Yine kadın, dışarıya çıktığı zaman, yolun ortasından değil, yolun kenarın­dan yürümelidir.”[91]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Genç ve güzel olan) kadınlar, ne selâm verir, ne de erkeklerin selâmını alabilir. (Erkeğinde kendisine selâm vermesi ve selâmını alma­sı sakıncalıdır. Fakat kadın ihtiyar veya fitneyi uyandıracak şekilde güzel değilse saydıklarımızdan hiç birisi sakıncalı değildir. Ancak genç olana mekruh, ihtiyar olana da mubahtır.)”[92]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz ben, kadınlarla asla tokalaşmam.”[93]

Hadisin sebebi: Kadınlardan birisi, diğer ensari kadınlarla bir­likte Peygamberimize gelerek şöyle dediler:

“Ey Allah’ın Resulü!.. Allah’a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, başkasına iftira et­memek, İslâm dinînin güzel gördüğü konularda âsi olmamak için, seninle anlaşmaya ve söz vermeye geldik. Elinizi uzatın ki, bu hususta elinizi tu­tup söz verelim “ Bunun üzerine sevgili peygamber efendimiz (s.a.s):

“Ben, kadınlarla tokalaşmam. Çünkü bu, İslâm dinince haramdır.” ceva­bını verdiler.[94]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah rızası için, ümmetimin erkekleri hamama girerken, havlu ile girsin. Kadınlar ise, (kendi evlerinde yıkansınlar,) hamama gitmesin­ler.”[95]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz ümmetimden en fazla korktuğum tehlike, lût kavminin yaptıkları Lîvate (cinsi sapık olan kötülük) dür.”[96]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ey müminler!., Benden duyunuz: “Şüphesiz Hz. Allah, (ceza du­rumu belli olmayan ziya eden kadınların durumu için) ceza yolunu açıkla­mış bulunmaktadır… Zina eden bakirelerin cezası: Erkekse, yüz sopa ile bir senelik sürgün, kadınsa yanlız yüz sopadır.. Evlilik üzerinden geçmiş erkek ve kadınların cezası ortalama taşlarla öldürmektir.”[97]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Recm (taşla öldürmenin cezası), kadının yaptığı zinanın karşılı­ğı ve kefaretidir.”[98]

Hadisin sebebi: Sahabilerden İbnu Sevid bu konuyu şöyle naklettirmektedir. Sevgili peygamberimiz zamanında zina eden bir kadını gö­türüp recm cezasını verdikten sonra peygamberimizin huzuruna gelerek şöyle dedim:

“Ey Allah’ın Resülu!… Zina kötülüğünü işleyen kadımı cezasını verdik.” Bunun üzerine sevgili peygamber efendimiz (s.a.s) geçen hadisi şerifi buyurdular:

a) Gözlerin zinası: (Kişinin kendi arzusuyla yabancı bir kadına) bak­masıdır.

b) Kulakların zinası: (kadının tatlı ve manalı sözlerini) dinlemesidir.

c) Dilin zinası: (Kadınla tatlı, cilveli ve birleşme hususiyetini andı­ran cümlelerle) konuşmasıdır.

ç) Ellerin zinası: (Kadın ile bir istek peşinde olduğunu andıracak bir şekilde) ellerini tutup sıkmasıdır.

d) Ayakların zinası: (Fuhuş yapacak, kadının ‘bulunduğa yere kadar) yürümesi veya onunla birlikte gezip dolaşmasıdır.

e) Kalbin zinası: Zina kötülüklerini arzu etmesidir.

(Bu uzuvların yaptıkları zinalar, günah bakımından zina sayılır, ceza bakımından ise, sayılmaz.) Fakat tenasül uzuv harekete geçerse, hakiki zina olduğunu tasdik eder, geçmezse, yalanlar (ve mecazi olduğunu orta­ya koyar.)…[99]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zina eden, (dünyada şer’i cezasını görmeyen) kimseler, kıya­met günü, yüzleri ateş renginde parlayacaktır.”[100]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz kadın, (kocasını aldatma konusunda) gelirken ve ar­kasını çevirip giderken şeytan şeklinde görünür. (Böylece bakanları da al­datarak kendisiyle birlikte fitneler sürükler.) O halde, biriniz hoşunuza gi­den bir kadın gördüğü zaman, (peşine takılıp gitmeyin. Bilâkis) evinde kendi arzusunu yerine getiren hanımının yanına gitsin.”[101]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İnsanoğlunun yapacağı zina nasibi, (ezeli ve ilâhi bir kalemle) yazılarak zapt edilmiştir… Şüphesiz kişi, bundan kaçamaz ve nisabine ye­tişecektir. (Bu itibarla vücudun uzuvlarının ayrı ayrı zina hisseleri vardır)”[102]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Karşıki yabancı cinse bakan her göz, zina edendir. Kadın, ken­disine mahsus koku sürünüp erkeklerin bulunduğu yerden geçerse, ken­disi de zina etmiş sayılır.”[103]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir erkeğin, Allah’a ortak koşması kadar büyük bir günah yok­tur. Bundan sonra, nikâhsız olan bir kadının rahmine meniyi dökmesinden daha büyük bir günah yoktur.”[104]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zina eden bir kimsenin kafasından imanı çıkar. Şayet o kimse bir daha yapmamak üzere tövbe ederse, Hz. Allah, o kimsenin yaptığı töv­beyi kabul eder (ve imanını da kendisine geri verir.)”[105]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah zina edip içki içen bir kimsenin imanını başından, bir kimsenin gömleğini çıkardığı gibi çıkarır.”[106]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zina eden bir kimse, (karısıyla, kızıyla) hatta duvarıyla olsa bile, mutlaka edilir.”[107]

17- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, iffetli ve namuslu bir kadına, zina yaptığını görmediği halde, zinayı isnad ederse, Hz. Allah, kıyamet günü, o kimseyi ateşten ya­pılmış bir kamçı ile döver.”[108]

18- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, (eziyet vermek maksadıyla) haksız yere bir kimseyi za­lim emirlere şikâyet ederse, şikâyet eden o kimse, doğru bir sülâleye mensup değildir, ya da soy-sopunda bir karışıklık vardır.”[109]

19- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, dilin şerrinden, midenin haram lokma yutmasından, tena­sül uzvun fuhuş yapmasından korunursa, Cennete girmeyi hak etmiş olur.”[110]

20- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah her kimi, iki çene arasındaki dil ile boğazın ve iki ayağın arasındaki tenasül uzvun -kötülüklerinden korursa, o kimse Cennete girmeyi hak etmiş olur.”[111]

21- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kocasından ikide bir boşanmak talebinde bulunan veya (ko­cası için değilde, başkaları için) süslenen kadınlar münafık kimselerdir.”[112]

22- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kadının her yanı avrettir. (Erkeklere görünmesi haram olana yasak bir bölgedir.) Dışarıya çıktığı zaman, şeytanların gözleri açılır ve onu bir fitne aleti yapmak maksadiyle hemen harekete geçip yanına yaklaşırlar.”[113]

23- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Altın ve kokularla süslenip (masum olan kimseleri kötülük fitnelerine uğratan) kadınların vay hallerine!…”[114]

24- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ey erkekler!., yabancı kadınların bulunduğu yerlere girmekten sakınınız.”[115]

25- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zinadan sakınınız. Çünkü zinada, başlıca dört büyük tehlike vardır:

a) Zina, yapanın yüzünden iman güzelliğini giderir.

b) Rızkından Allah’ın feyz ve bereketini yok eder.

c) Allah’ın gazabını gerektirir.

ç) Cehneme; bir daha çıkmamak üzere girmesini icab ettirir.”[116]

26- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir kadın, başkasının evinde, (fuhuş yapmak maksadıyla) elbi­sesini çıkarır veya fitne uyandıracak bir şekilde bacaklarını açarsa, Hz. Allahı, o kadının manevi perdesini üzerinden kaldırır ve (kıyamet günü), bir toplumun huzurunda rezil ettirir.”[117]

27- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kendilerine mahsusu kokular sürünüp erkeklere koklatmak için evinden çıkıp erkeklerin yanından geçen kadınlar, (İslâm nazarında) zina etmiş sayılır.

Yabancı kadınlara isteyerek bakan gözler de, zina etmiş sayılır.”[118]

28- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir kul, zina etmeye başladığı zaman, imanı kalbinden çıkıp, ba­şının üzerinde bir gölge gibi bekler.. Ancak, zinadan feragat ettikten son­ra geriye döner.”[119]

29- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ey erkekler! Kadınlarınızı dışarıya çıkarmamak ve terbiye et­mek konusunda elbise ve zinet eşyalarını az giydirmekle faydalanınız… Çünkü kadının elbiseleri çok, zinet eşyaları da olduğu zaman, evden dı­şarıya çıkmaktan hoşlanır.”[120]

30 – Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah’ın gazabı, zina edenlere karşı çok şiddetli olur.”[121]

31- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah’ın gazabı, çocuklarını, gizli ve mahrem işlerini öğren­mek maksadıyla başkalarının kapılarına ya da evlerine gönderen kadınla­ra karşı çok şiddetlidir.”[122]

32- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yabancı kadınları ansızın gören gözlerini hemen geriye çevir.”[123]

33- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz Hz. Allah, Ademoğullarının yapacakları zina nasiblerini yazdırarak zapt etmiştir. Bundan dolayı yetişerek yapacakları zina kö­tülüğünü hiç bir şekilde (her ne kadar tenha bir köşede yapsalar bile,) Allah’dan gizleyemezler. (Çünkü Allah her şeyi gören ve bilendir.)

Gözlerin zinası bakmak, dilin konuşmaktır. Nefis ister ve temenni eder, tenasül uzuv ise, bunların istediklerini yerine getirerek ya doğrular veya yerine getirmeyip yalanlar.” [124]

34- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz bir kimsenin, on kadınla yapacağı zinanın günahı, komşusunun ailesiyle yapacağı zinanın günahından daha hafiftir.

Şüphesiz bir kimsenin on evden yapacağı hırsızlık, kendi komşusu­nun evinden yapacağı hırsızlığın günahından daha azdır.”[125]

35- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Gözler, eller, ayaklar ve tenasül uzuv zina ederler. Bütün vü­cudun her uzvu, ayrı ayrı zina ederler.”[126]

36- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Gözler, (akıl denilen kumandanının) gözleyicileri, kulaklar; hu­ni (telefon santrallari,) dil, tercümanı, eller; kanatları.

Karaciğer; şefkat ve merhamet aracı, dalak; sevinç ve gülmek vası­tası, akciğer; nefes alma cihazı, böbrekler; hile ve düzenbazlık aleti, akıl ise bunların amiridir… Amir düzelirse, (yararlı = Rabbini bilen, iyi ile kö­tüyü, faydalı ile zararlıyı birbirinden ayırd eden bir kumandan ise,) idare­sinin altında bulunan vücudun uzuv askerleri faydalı olur. Kumandan sa­pıtmış bozuk bir varlık ise askerleri de bozuk ve zararlı olur.”[127]

37- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah’ın gazabı, benim yakın akrabalarıma hakaret eden ve bana eziyet verenlere karşı çok şiddetli olur.”[128]

38- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz, zina yoluyla doğurduğu, dolayısıyla kocasının malın; varis kıldığı bir çocuğun annesine verilecek olan azab, bir ümmete verilen azabın yarısı olacaktır.”[129]

39- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah, komşusunun karısı ile zina eden bir erkeğe, kıyamet günü, rahmet nazarıyla bakmaz. Yaptığı zinanın kirinden temizlemeyip ona şöyle der: “Cehenneme girecek olanlarla birlikte gir.”[130]

40- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zina, fakirlik ve zillet getirir.”[131]

41- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Benim ümmetim, (şeriat kanunlarını ve İslâm ahlâkını terk ederek) zina etmeyi ve ipek elbise sayacak zaman yaklaşmıştır.”[132]………….


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?