Tesbihatlar Sabah Namazı Tesbihatı

yorum yok
317 kez görüntülendi okuma
15 Ekim, 2016

Sabah namazı tesbihatı yapmanın fazileti oldukça yüksektir. Her namazdan sonra yapılan standart tesbihatın dışında, kılınan namazın ve saatin durumuna göre, sevabı oldukça fazla olan dualarla bezenmiş değişik tesbihatlar oluşturulmuştur. Aşağıda yazmış olduğumuz tesbihat, içerdiği duaların ehemmiyeti bakımından her sabah namazında okunması, oldukça faziletli bulunmuş ve birçok İslam büyüğü tarafından yapılması şiddetle tavsiye edilmiştir.

Önce sabah namazının farzını kılarız ve sonra sabah namazı tesbihatına şu şekilde başlarız;

 • “Allahümmeentesselamü veminkesselam tebarekte yazel celali vel ikram ” denir ve eller yukarıya doğru açılarak şu dua okunur:
 • “Allahümmme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi ilahvali vel afati ve tegdilena biha cemial hacati ve düdahhirüna biha min cemisseyyiati ve terfeuna biha indeke ağled derecati vetübelliğuna  biha ağsel ayati min cemi ilhayrati fil hayati ve bağdel memati amine ya mucibed dağvati velhamdülillahi rabbil alemiyn.”

Arkasından şu dua okunmaya başlanır:

 • “Allahümmeinna nügaddimü ileykebeyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve ehdatin ve tarfetin yedrifü biha ehlüssemavati ve ehlülerdine şehadeten eşhedü en ” dedikten sonra 10 defa ” La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yemutü ve hüve hayyun la yemuti biyedeyhil hayrü ve hüve ala külli şeyin kadirü” denir sonuncusunun arkasına ” Ve ileyhil masiyr ” denir.

Sonra avuç içleri aşağıya çevrilerek üç, beş veya yedi defa: ” Allahümme ecirna minennar ” denir ve dua etmeye devam edilir:

 • “Allahümme ecirna min külli nar.
 • Allahümme ecirna min fitnediddiniyeti veddünyeviyeh
 • Allahümme ecirna min fitneti ahirizzaman.
 • Allahümme ecirna min fitnetil mesihiddeccali vesüfyan.
 • Allahümme ecirna min essalati vel bidiyyeti vel beliyyeh.
 • Allahümme ecirna min şerril nefsil emmarah.
 • Allahümme ecirna min şürurinnüfüsil emmaratil fri avniyyeti.
 • Allahümme ecirna min şerrin nisai.
 • Allahümme ecirna min belain nisai.
 • Allahümme ecirna min fitnetin nisai.
 • Allahümme ecirna min azabil gabri.
 • Allahümme ecirna min azabiyevmil kıyameh.
 • Allahümme ecirna min azabi cehennem.
 • Allahümme ecirna min azabi kabrike
 • Allahümme ecirna min nari kabrike.
 • Allahümme ecirna min azabil kabri vel niran.
 • Allahümme ecirna min erriyai vessümati velucubi velfahri.
 • Allahümme ecirna min tecavüzil mülhidiyn.
 • Allahümme ecirna min şerril münafikiyn.
 • Allahümme ecirna min fitnetil münafikiyn.
 • Allahümme ecirna ve ecir valideyna ve talebeti resailin nuris sadiğiğynefi hidmetil kurani vel imanive ahbabenel mümininel muhlisiyne ve ağribaena ve ecdadena minennar “

Burada eller yukarıya çevrilir. Ellerin aşağıya çevrilmesinin hikmeti okunan duaların içeriğinden kaynaklanmaktadır. Allah’dan (c.c.) kötü şeylerden korunmayı istediğimiz duaları ederken üzerimizden aksın gitsin anlamında avuç içlerini aşağı çeviriyoruz. Şimdi avuç içlerini yukarı kaldırarak devam edelim:

 • “Biafvike ya mücirü bizfazlike ya gaffarü.
 • Allahümmed hilnal cennete maal ebrari.
 • Allahümmed hilnal cennete maal ebrari.
 • Allahümmed hilnea ve edhil üstadena saidin nursi radişyallahü anh. Ve valideyna vetalabete resilin nuris sadiğiyne ve ihvanena ve ahavatina ve ağribaena ve ecdadena ve ahbabenel mümininel muhlisiyne fi hizmetil imani vel kurani el cennete maal ebrari bişefaati nebiyyikel muhtarve alihil edhari ve ashabihil ahyari vesellim madamelleylü vennaharü amine velhamdülillahi rabil alemyn.”

“Ayetel kürsi” okunur ve ardından otuz üçer defa ” Sübhaneallah”, “Elhamdülillah” ve “Allah-ü Ekber” denir ve namazın duası yapılır. Dua bittikten sonra “Fe ağlem ennehü” dendikten sonra 33 defa ” La ilahe illallah ” denir ve sonuncudan sonra ” Muhammedurresulüllahi sallallahi teala aleyhi ve sellem” denir. Ardından şu dua 10 defa okunur: ” La ilehe illallahü el melikül haggül mübinü Muhammedürresulullahi sadigul vadil emiynü.”  Ardından şu ayet-i kerime ve salavatlar okunur:

 • “Bismillahirrahmanirraiym.
 • İnnallahe vemela iketehü yüsallüne alennebiyyi ya eyyühelleziyne amenü sallü aleyhi ve sellimü teslima lebbeyke.
 • Allahümmesalli ala Muhammedin veala ali seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve davain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiyra.
 • Allahümmesalli ala Muhammedin veala ali seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve davain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiyra.
 • Allahümmesalli ala Muhammedin veala ali seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve davain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiyran kesiyra.
 • Salli vesellim ya Rabbi ala Habibike Muhammedin veala cemi ilenbiyai vel mürseliyne ve ala ali küllin ve sahbi küllin eçmaine amine velhamdülillahi rabbil alemiyne.

  Sabah Namazı Tesbihatı


  /b>

 

 • Elfüelfi selatin ve elfüelfi selamin aleyke ya resulullah
 • Elfüelfi selatin ve elfüelfi selamin aleyke ya habibullah
 • Elfüelfi selatin ve elfüelfi selamin aleyke ya emiyne vahyillah.
 • Allahümme salli vesellimve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ashabihi biadedi evragil eşcari ve amvacil bihari ve gadaratil emtari vağfirlena verhamna veldufbina vebi üstadinasaidin nursi radiyallahu anhü. Ve valideynea ve bi talebeti resailin nuris sadiğiyne ya ilahena bi külli salatin minha eşhedü enla ilahe illallahü ve eşhedü enne Muhammeder Rasülüllahi sallallahü telala aleyhi vessellem.”

 

Dualar bittikten sonra Allah’ın (c.c.) isimleri zikredilerek Allah’tan (c.c.) af ve mağfiret dilenir:

 • “Sübhaneke Ya Allahü tealeyte Ya Rahmanü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Rahimü tealeyte Ya Keriymü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Hamidü tealeyte Ya Hakimü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Mecidü tealeyte Ya Melikü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Kuddüsü tealeyte Ya Selamü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Müminü tealeyte Ya Müheyminü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Azizü tealeyte Ya Cebbarü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Mütekebbirü tealeyte Ya Halikü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Evvelü tealeyte Ya Ahirü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Zahirü tealeyte Ya Batınü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Bariü tealeyte Ya Musavvirü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Tevvabü tealeyte Ya Vehhabü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Baisü tealeyte Ya Varisü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Kadimü tealeyte Ya Mukimü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Ferdü tealeyte Ya Vitrü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Nurü tealeyte Ya Settarü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Celilü tealeyte Ya Cemilü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Kahirü tealeyte Ya Kadirü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Melikü tealeyte Ya Muktedirü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Alimü tealeyte Ya Allemü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Azimü tealeyte Ya Kafürü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Halimü tealeyte Ya Vedudü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Şehidü tealeyte Ya Şahidü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Kebirü tealeyte Ya Mütealü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Nurü tealeyte Ya Latifü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Semiü tealeyte Ya Kefilü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Karibü tealeyte Ya Basirü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Hakkü tealeyte Ya Mübinü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Raufü tealeyte Ya Rahimü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Tahirü tealeyte Ya Mutahhirü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Mücemmilü tealeyte Ya Müfassilü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Muzhirü tealeyte Ya Münimü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Deyyanütealeyte Ya Sultanü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Hannanütealeyte Ya Mennanü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Ehadü tealeyte Ya Samedü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Hayyü tealeyte Ya Kayyümü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Adlü tealeyte Ya Hakemü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Ferdü tealeyte Ya Kuddüsü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke ahiyyen şerahiyyentealeyte la ilahe illa ente ecirna ve ecir üstadena saidin nursi radiyallahu anhü ve ve valideyne ve ihvanena ve ahvatina ve talebete resailin nuri verufegaena ve agribaenave ehbabenel muhlisiyne minennari ve min külli narin veahfazna min şerrin nasiveşşeydani veminşerril cinni ve miş şerril bidativezzalaleti velilhadi vedduğyani biafvike yamuciru bifazlikeyagaffarü birahmetikeya erhamerrahimiyn.
 • Allahümme edhilnal cennete maal ebrari bişefaati nebiyyikel muhtari amine velhamdülillahi rabbil alemyn.”

Sonunda Haşr suresinin son 3 ayeti okunur.

 1. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veş şehadeti huverrahmanurrahiym.
 2. Huvallahulleziy la ilahe illahu el-melikul kuddusus selamul mu’minul muhayminul aziz-ul cebbarul mütekebbir subhanallahi ‘amma yuşrikun.
 3. Huvallahul halikul berik-ul musavvirul ulehul’esma ul husna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?