Tefsir Nedir? Fazileti Nedir?

yorum yok
297 kez görüntülendi okuma
4 Ekim, 2016

Tefsir: Tefsir kelimesi kapalı bir sözü açıklamak anlaşılır hale getirmek demektir.Tefsir eden kimse “Müfessir” adı verilir.

Kur’an Tefsiri ise; Kur’an-ı Kerim’i açıklama yeteneğine sahip büyük İslam Bilginlerinin (Müfessirlerin) Yazdıkları kitaplardır

Tefsirler, Kur’an’ın tam anlaşılamaması veya daha iyi anlaşılması ihtiyacından sonra ortaya çıkmıştır.

Şöyleki:
Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde anlaşılmayan konular bizzat kendisine sahabiler tarafından sorulur, O da tefsir ederlerdi. Demek ki tefsir PEygamberimiz (s.a.v.) ile başlamış daha sonraları ise bir ilim dalı olarak zamanımıza kadar gelmiştir. Bu konuya dair Ku’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:
..

” Sana da zikri indirdik ki, insanlara ne indirildiğini beyan edesin. Onlarda belki düşünürler.”
“Biz sana Kitab-ı ancak onların ihtilaf ettiklerini beyan etmen için ve mü’min olan kavme hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.”
(Nahl Suresi 44,64)

Tercüme: Kur’an’ın anlamını Arapça’dan istenilen dile çevirmektir.
Not: Kur’an’ın Türkçesi demek yanlıştır,çünkü Kur’an Arapça indirilmiştir bu yüzden Türkçe meali tercümesi denilmesi gerekmektedir.

Ayet Kelimesinin Sözlük Anlamı: Apaçık alamet,işaret ve nişandır.

Kur’an-ı Kerim’de 6666 ayet vardır. Ayetlerin son kelimesine “Fasıla” adı verilir. Çünkü bu kelime kendisinden sonra gelen ayetten öncekini ayırmaktadır. Fasıla kelimesinin son harfine ise “Fasıla harfi” denir.

Genellikle Mekke’de gelen ayetler kısa ve daha dikkat çekicidir. İnsanları Allah (c.c.)’a imana çağırır. İnsanlara bir kısım müjdeler verirken, inanmamakta ısrar edenlere de korkunç azapları hatırlatır. Medine’de gelen ayetler ise, daha uzun olup hukuk ve ahlak kurallarını tespit eder.

Sure: Ayetlerden meydana gelen ve belli bir konuyu anlatan bölüme denir.

Başka bir tarifte ise: Hicretten evvel nazil olan surelere “Mekki” denir. Hicretten sonra inen surelere ise “Medeni” denir. Genel görüşe göre Kur’an’da;87 Mekki,27 Medeni Sure vardır.

Cüz: Kur’an-ı Kerim’in 20 sayfasına “1 Cüz” denir. Kur’an-ı Kerim’de toplam 30 cüz vardır.

Hizb: Kur’an-ı Kerim’in her 5 sayfasına “1 Hizb” denir. Bir cüz 20 sayfa olduğuna göre 1 Cüzde 4 Hizb vardır.

Hizbler bir cüzde 1,2,3,4 şeklinde numaralanır. 5,6,7… şeklinde devam etmez, ikinci ve diğer cüzlerin tamamında  yine 1,2,3,4 şeklinde numaralar tekrarlanır. Toplam Hizb sayısı 120’dir…

 


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?