Sigara ve sigaranın zararları

1 yorum
1.525 kez görüntülendi okuma
30 Ekim, 2013

İnsanoğlu sigarayla 5 bin 700 yıl önce tanıştı. İlk zamanlar tören ve büyü yaparken kullanılan tütün, Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfinin (!) ardından tüm dünyaya yayıldı.

1492’de Kristof Kolomb, Amerika kıtasını keşfettiğinde Amerika yerlilerinin “Tobaccos” adını verdiği bir bitki yaprağını sararak yakıp dumanını içlerine çektiklerini ve bu dumanın insana keyif verdiğini gördü. Kolomb, bu bitkinin tohumlarını alarak denizciler vasıtasıyla diğer ülkelere yayılmasına neden oldu.

Tütün ülkemize Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1601 yılında İngilizler tarafından getirilmiş ve bazı göğüs hastalıklarına iyi geldiği söylentisiyle kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Çeşitli dönemlerde caiz değildir denerek fetvalarla dinen yasaklanmışsa da yayılması ve alışkanlık halini alması engellenememiştir.

Osmanlıda ilk tütün ekimi Selanik Vilayetinin Yenice Vardar kasabasında yapılmıştır.

Sigaranın mahiyeti:

Sigara, patlıcangillerden bir bitki olan tütünün yapraklarının toplanarak fabrikalarda ince bir şekilde kıyılıp küçük kâğıtlara rulo şeklinde sarılarak elde edilen keyif verici (!) bir maddedir. Sigarada 4000 farklı zehir vardır. Bir nefes sigara dumanıyla içimize çektiğimiz zehirlerden birkaçı:

Polonyum-210 (kanserojen)
Radon (radyasyon)
Metanol (füze yakıtı)
Toluen (tiner)
Kadmiyum (akü metali)
Bütan (tüp gaz)
DDT (böcek öldürücü)
Hidrojen Siyanür (gaz odaları zehri)
Arsenik (fare zehri)
Amonyak (tuvalet temizleyici)
Karbonmonoksit (egzoz gazı)
Aseton (oje temizleyici)
Naftalin (güve kovucu)
Nikotin (bağımlılık yaratan tek madde)
Dibenzakridin (zehir)…… ve 3885 zararlı madde

Sigaranın zararları:

Bir nefesle içimize çektiğimiz sigara dumanı ter veya idrar yoluyla dışarı atılana kadar vücudumuzda çok büyük tahribat yapar. Bir sigara bağımlısının, ağız kanserine yakalanma riski çok yüksektir. Ayrıca tütün ve duman diş eti hastalıklarına ve diş çürümesine sebep olur. Beyine giden oksijende azalma olduğundan beyin damarlarının daralmasında neden olur. Bu durum kişiyi felce kadar götürür. Sigara dumanındaki hidrojen siyanid, bronşların çeperini yakar. Akciğer salgılarında azalma olur ve bu da kronik öksürüklere yol açar. Sigara içenler, içmeyenlere göre on kat daha fazla akciğer kanseri olma riski taşırlar. Sigarada bulunan karbon monoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolesterol depolanır ve bu da kalp krizi riskini arttırır. Bu yüksek kan basıncının böbreklere de zararı olduğu aşikârdır. Sigara tüketimine bağlı olarak, midede asit salgılanması artar, mide yanmaları ve ülser başlar.

Sigaranın sağlık üzerindeki etkilerini belirlemek için yapılan araştırmalara göre, sigara tiryakisi erkeklerin %40′ı henüz emeklilik yaşına gelmeden hayatını kaybetmektedir. Bu oran sigara kullanmayanlarda %18′dir. Sigara kullanan kadınlarda ise rahim kanseri riski çoğalmaktadır, hamile kadınların sigara içmesi ise sakat ve ölü doğumlarla sonuçlanmaktadır

Tüm bunlara rağmen, sigarayı bıraktığınız anda vücut kendi kendini yenileyerek tamir etmeye başlar.

Pasif İçiciler:

Sigara kullanan kişilerin bulunduğu ortamlarda bulunan kişiler pasif içici olarak adlandırılır ve sigaranın zararlarından çok fazla etkilenirler. Bu durumu biraz olsun engellemek için toplu olarak bulunulan yerlerde içen ve içmeyen kişileri ayrı ortamlarda tutmaya yönelik çalışmalar vardır. Örneğin birçok restoranda sigara içilen ve içilmeyen bölümler ayrılır. Ancak bu önlemlere rağmen sigara açık havada bile içmeyenlere zarar vermekte ve rahatsız etmektedir.

Çocuklar için risk çok daha ciddidir. Çünkü akciğerleri henüz gelişmektedir ve onlar yetişkinlerden daha fazla ve hızlı nefes alıp veririler. Sigara dumanına maruz bırakılarak, pasif içici durumuna düşürülen çocuklarda, kulak ve boğaz enfeksiyonları, bronşit ve zatürree sıklıkla görülen hastalıklardır. Çocuk kanserlerinin % 15’i evde sigara içilmesinden kaynaklanmaktadır. Onun için lütfen evinizde sigara içmeyin.

Dünya sağlık örgütü, sigara alışkanlığının dünyanın en büyük sağlık sorunu olduğunu ilan etmiştir

Sigara içmek haram mıdır?

Sigara, 1600’lü yıllardan itibaren İslâm dünyasına sirayet etmiş, sigara alışkanlığının toplumda yayılmaya başlamasıyla birlikte sigara içmenin dinî hükmü, dinen sakıncalı olup olmadığı da tartışılır hale gelmiştir.

Sigara, on dört asırlık fıkıh tarihi içinde nispeten yeni bir mesele olduğundan ilk devir müctehidlerinin konuyla alâkalı görüşünün bulunmayacağı aşikârdır. Son dönem İslâm bilginleri de sigaranın dinî hükmü konusunda üç gruba ayrılmışlardır.

I. Sigaranın zararlarını bilmeyen veya önemsemeyen bir grup bilgin, tütün kullanma ve sigara içme hakkında dinde açık bir hüküm bulunmadığını ileri sürerek sigara içmenin mubah olduğu görüşünü ileri sürmüştür.

II. Diğer bir grup İslâm bilginleri ise, sigara içmeyi doğru bulmamakla birlikte, “haram” da diyemedikleri için “mekruh” olarak nitelendirmişlerdir.

III. Üçüncü bir grup ise, sigara içmeyi, özellikle tiryakilik derecesinde sigara alışkanlığını sağlık açısından zarara ve ekonomik yönden israfa yol açtığı, nafaka yükümlülüğünü ihlâl ettiği gerekçesiyle “haram” saymışlardır.

Günümüzde sigaranın zararsız olduğunu söylemek, ilmen ve tıbben imkânsızdır. Bilim adamları sigaranın ihtiva ettiği nikotinin ve sigara dumanının bünyede kanserden, sinir sistemlerinde bozukluğa kadar bir dizi zarar ve hastalığa yol açtığından söz etmektedir. Kur’an’da, “Kendinizi elinizle tehlikeye atmayın…” (el-Bakara 2/195) buyurulmuş, Peygamber efendimiz (sav)de, “Ne doğrudan zarar verme ne de zarara zararla karşılık verme vardır” (İbn Mâce, “Ahkâm”, 17; el-Muvatta’, “Akzıye”, 31) diyerek bir kimsenin kendine ve başkalarına zarar vermemesinin temel bir dinî ilke olduğunu vurgulamıştır. Bu açıdan baktığımızda sigara içenlerin kendilerine verdikleri zarar yönünden Allah, başkalarına verdikleri zarar yönünden ise kul hakkını çiğnediklerini söyleyebiliriz.

Son devrin büyük âlimlerinden Mehmet Zihni Efendi Ni’met-i İslam isimli eserinde şöyle bahseder: “Öyle şeyler vardır ki, onlar vücuda faydalı olmak şöyle dursun netice itibari ile bedeni harap ettiği halde fazlaca iştah ve istek duyulur. Bundan dolayıdır ki bu gibi şeyler oruçlu iken kullanılırsa hem kaza hem de keffaret lazım gelir. Mesela tütün gibi… Esrar içmek ve afyon yutmak da bu nev’i dendir… Ve hepsi haramdır.

İsmail Hakkı Bursevi hazretleri de Ruhul Beyan / Vakıa – 43. ayet-i kerimesinin tefsirinde “Diğer tefsirlerde tarif edildiği gibi bu tütün haramdır.” buyuruyor.

Sigara ve sigaranın zararları
By Mustafa | 13 Eylül 2013 0 Comment İnsanoğlu sigarayla 5 bin 700 yıl önce tanıştı. İlk zamanlar tören ve büyü yaparken kullanılan tütün, Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfinin (!) ardından tüm dünyaya yayıldı.

1492’de Kristof Kolomb, Amerika kıtasını keşfettiğinde Amerika yerlilerinin “Tobaccos” adını verdiği bir bitki yaprağını sararak yakıp dumanını içlerine çektiklerini ve bu dumanın insana keyif verdiğini gördü. Kolomb, bu bitkinin tohumlarını alarak denizciler vasıtasıyla diğer ülkelere yayılmasına neden oldu.

Tütün ülkemize Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1601 yılında İngilizler tarafından getirilmiş ve bazı göğüs hastalıklarına iyi geldiği söylentisiyle kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Çeşitli dönemlerde caiz değildir denerek fetvalarla dinen yasaklanmışsa da yayılması ve alışkanlık halini alması engellenememiştir.

Osmanlıda ilk tütün ekimi Selanik Vilayetinin Yenice Vardar kasabasında yapılmıştır.

Sigaranın mahiyeti:

Sigara, patlıcangillerden bir bitki olan tütünün yapraklarının toplanarak fabrikalarda ince bir şekilde kıyılıp küçük kâğıtlara rulo şeklinde sarılarak elde edilen keyif verici (!) bir maddedir. Sigarada 4000 farklı zehir vardır. Bir nefes sigara dumanıyla içimize çektiğimiz zehirlerden birkaçı:

Polonyum-210 (kanserojen)
Radon (radyasyon)
Metanol (füze yakıtı)
Toluen (tiner)
Kadmiyum (akü metali)
Bütan (tüp gaz)
DDT (böcek öldürücü)
Hidrojen Siyanür (gaz odaları zehri)
Arsenik (fare zehri)
Amonyak (tuvalet temizleyici)
Karbonmonoksit (egzoz gazı)
Aseton (oje temizleyici)
Naftalin (güve kovucu)
Nikotin (bağımlılık yaratan tek madde)
Dibenzakridin (zehir)…… ve 3885 zararlı madde

Sigaranın zararları:

Bir nefesle içimize çektiğimiz sigara dumanı ter veya idrar yoluyla dışarı atılana kadar vücudumuzda çok büyük tahribat yapar. Bir sigara bağımlısının, ağız kanserine yakalanma riski çok yüksektir. Ayrıca tütün ve duman diş eti hastalıklarına ve diş çürümesine sebep olur. Beyine giden oksijende azalma olduğundan beyin damarlarının daralmasında neden olur. Bu durum kişiyi felce kadar götürür. Sigara dumanındaki hidrojen siyanid, bronşların çeperini yakar. Akciğer salgılarında azalma olur ve bu da kronik öksürüklere yol açar. Sigara içenler, içmeyenlere göre on kat daha fazla akciğer kanseri olma riski taşırlar. Sigarada bulunan karbon monoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolesterol depolanır ve bu da kalp krizi riskini arttırır. Bu yüksek kan basıncının böbreklere de zararı olduğu aşikârdır. Sigara tüketimine bağlı olarak, midede asit salgılanması artar, mide yanmaları ve ülser başlar.

Sigaranın sağlık üzerindeki etkilerini belirlemek için yapılan araştırmalara göre, sigara tiryakisi erkeklerin %40′ı henüz emeklilik yaşına gelmeden hayatını kaybetmektedir. Bu oran sigara kullanmayanlarda %18′dir. Sigara kullanan kadınlarda ise rahim kanseri riski çoğalmaktadır, hamile kadınların sigara içmesi ise sakat ve ölü doğumlarla sonuçlanmaktadır.

Tüm bunlara rağmen, sigarayı bıraktığınız anda vücut kendi kendini yenileyerek tamir etmeye başlar.

Pasif İçiciler:

Sigara kullanan kişilerin bulunduğu ortamlarda bulunan kişiler pasif içici olarak adlandırılır ve sigaranın zararlarından çok fazla etkilenirler. Bu durumu biraz olsun engellemek için toplu olarak bulunulan yerlerde içen ve içmeyen kişileri ayrı ortamlarda tutmaya yönelik çalışmalar vardır. Örneğin birçok restoranda sigara içilen ve içilmeyen bölümler ayrılır. Ancak bu önlemlere rağmen sigara açık havada bile içmeyenlere zarar vermekte ve rahatsız etmektedir.

Çocuklar için risk çok daha ciddidir. Çünkü akciğerleri henüz gelişmektedir ve onlar yetişkinlerden daha fazla ve hızlı nefes alıp veririler. Sigara dumanına maruz bırakılarak, pasif içici durumuna düşürülen çocuklarda, kulak ve boğaz enfeksiyonları, bronşit ve zatürree sıklıkla görülen hastalıklardır. Çocuk kanserlerinin % 15’i evde sigara içilmesinden kaynaklanmaktadır. Onun için lütfen evinizde sigara içmeyin.

Dünya sağlık örgütü, sigara alışkanlığının dünyanın en büyük sağlık sorunu olduğunu ilan etmiştir.

Sigara içmek haram mıdır?

Sigara, 1600’lü yıllardan itibaren İslâm dünyasına sirayet etmiş, sigara alışkanlığının toplumda yayılmaya başlamasıyla birlikte sigara içmenin dinî hükmü, dinen sakıncalı olup olmadığı da tartışılır hale gelmiştir.

Sigara, on dört asırlık fıkıh tarihi içinde nispeten yeni bir mesele olduğundan ilk devir müctehidlerinin konuyla alâkalı görüşünün bulunmayacağı aşikârdır. Son dönem İslâm bilginleri de sigaranın dinî hükmü konusunda üç gruba ayrılmışlardır.

I. Sigaranın zararlarını bilmeyen veya önemsemeyen bir grup bilgin, tütün kullanma ve sigara içme hakkında dinde açık bir hüküm bulunmadığını ileri sürerek sigara içmenin mubah olduğu görüşünü ileri sürmüştür.

II. Diğer bir grup İslâm bilginleri ise, sigara içmeyi doğru bulmamakla birlikte, “haram” da diyemedikleri için “mekruh” olarak nitelendirmişlerdir.

III. Üçüncü bir grup ise, sigara içmeyi, özellikle tiryakilik derecesinde sigara alışkanlığını sağlık açısından zarara ve ekonomik yönden israfa yol açtığı, nafaka yükümlülüğünü ihlâl ettiği gerekçesiyle “haram” saymışlardır.

Günümüzde sigaranın zararsız olduğunu söylemek, ilmen ve tıbben imkânsızdır. Bilim adamları sigaranın ihtiva ettiği nikotinin ve sigara dumanının bünyede kanserden, sinir sistemlerinde bozukluğa kadar bir dizi zarar ve hastalığa yol açtığından söz etmektedir. Kur’an’da, “Kendinizi elinizle tehlikeye atmayın…” (el-Bakara 2/195) buyurulmuş, Peygamber efendimiz (sav)de, “Ne doğrudan zarar verme ne de zarara zararla karşılık verme vardır” (İbn Mâce, “Ahkâm”, 17; el-Muvatta’, “Akzıye”, 31) diyerek bir kimsenin kendine ve başkalarına zarar vermemesinin temel bir dinî ilke olduğunu vurgulamıştır. Bu açıdan baktığımızda sigara içenlerin kendilerine verdikleri zarar yönünden Allah, başkalarına verdikleri zarar yönünden ise kul hakkını çiğnediklerini söyleyebiliriz.

Son devrin büyük âlimlerinden Mehmet Zihni Efendi Ni’met-i İslam isimli eserinde şöyle bahseder: “Öyle şeyler vardır ki, onlar vücuda faydalı olmak şöyle dursun netice itibari ile bedeni harap ettiği halde fazlaca iştah ve istek duyulur. Bundan dolayıdır ki bu gibi şeyler oruçlu iken kullanılırsa hem kaza hem de keffaret lazım gelir. Mesela tütün gibi… Esrar içmek ve afyon yutmak da bu nev’i dendir… Ve hepsi haramdır.

İsmail Hakkı Bursevi hazretleri de Ruhul Beyan / Vakıa – 43. ayet-i kerimesinin tefsirinde “Diğer tefsirlerde tarif edildiği gibi bu tütün haramdır.” buyuruyor.

Sigarayı bırakmanın yolları:

Sigara tiryakisi olup 10 yıl önce bırakmış bir kişi olarak en başta şunu ifade etmek isterim ki; sigarayı bırakmak beyinde başlar. Bırakamıyorum diyen insanlar kimse kusura bakmasın ya yalan söylüyor, ya da gerçekten bırakmak istemiyor, kendini kandırıyor. Azaltılarak sigara bırakmak çok zordur. En etkilisi bir anda ve tamamen bırakmaktır. Başarı sağlanabilmesi için sigarayı bıraktıktan sonraki süreç çok önemlidir. Kesinlikle değil bir dal, bir nefes bile almamak gerekiyor. Gerçi çok hoş anlarda en yakın (!) arkadaşınızın uzattığı bir dal sigarayı almamak, geri çevirmek güçlü bir irade gerektiriyor ama başarılı olmak ta buradan geçiyor. Yani “sigara, ben seni bıraktım” deyip her ne şart ve durumda olursa olsun sigaraya el uzatmamaktan.

Sigara içmeye devam edecek olanlar;

Artık yavaş yavaş toplumdan dışlanmaya başladıklarını,

İçtikleri sigarada 4000’den fazla zehirli madde bulunduğunu,

Akciğer kanserine yakalanan hastaların %94′ünün sigara tiryakisi olduğunu,

Sigara içen annelerin çocuklarının, cenine yeterince oksijen ulaşamaması sebebi ile geri zekâlı olduğunu,

Günde 20 sigara içmek sureti ile 20 yılda vücutta 7 kg is ve katran biriktiğini,

Bütün uyuşturucular arasında en fazla ölüme sebep olan maddenin sigara olduğunu

Haram işlediklerini unutmasınlar.

İslami sohbet, Dini Sohbet,iSlami Chat, Dini Chat, iSlami Sohbetler, iSlam , iSlami Site,islami Radyo,islam ,Sigara ve sigaranın zararları,islami gündem,islami konular,dini konular


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarYorumlar (1 Yorum)

Bir Yorum Yazmak İstermisiniz ?