Hadis Bahçesi

yorum yok
515 kez görüntülendi okuma
25 Eylül, 2016

“ALLAH dünyada insanlara işkence edenlere, kyamet günü büyük ceza verir. Hadis-i Şerif (Müslim).

“Bana 2 çenesi ile 2 bacağı arasını koruma konusunda garanti verene, ben de cenneti garanti veririm… ” Hadis-i Şerif (Buhari, Tirmizi).

“Resulullah ile beraberdik. Yer – gök tüm vadiyi tekbir seslerimizle inletip bağıra bağıra dua ediyorduk. Resulüllah bize yaklaştı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Siz yanınızda olmayan uzaktaki birine veya sağır bir varlığına seslenmiyosunuz. Hemen yanı başınızdaki sizi işitene (size sizden yakın olana) yalvarıp yakarıyorsunuz. (Duada bu şiddet ve gürültüye gerek yok). (Hilye).hadis-i-serif1-259x160

“İçinde çocuk bulunmayan evde, bereket yoktur” (Camiüs Sagir).

“ALLAH kadınlarınz hakkında hayırlı olmanızı tavsiye eder. Çünkü onlar, anneleriniz, kızlarınız teyzelerinizdir.” Hadis-i Şerif (Taberani).

“Özür dileyeceğin her işten sakın.” (Camiüssağir).

“Kul namaza durduğunda, bütün günahları getirilir.Başı ve omuzları üzerine konulur. Rüku ve secdeye gittikçe dökülür, o insandan ayrılır. Hadis-i Şerif (Taberani).

“ALLAH yumuşaktır. Yumuşaklığı sever. Ve yumuşaklık haline verdiğini, sertlik ve şiddet haline vermez. Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

“2 melek vardır. Biri şiddeti emreder, diğeri yumuşaklığı… Her ikisi de haklıdır. Şiddeti emreden Cebrail, yumuşaklığı emreden Mikaildir. İki peygamber vardır. Biri yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti. Her ikisi de haklıdır. Yumuşaklığı emreden Hz. İbrahim, şiddeti emreden Hz. Nuh’tur. İki arkadaşım vardır. Biri yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti. Bunlar da haklıdır. Yumuşaklığı emreden Ebu Bekir, şiddeti emreden Ömer’dir. Hadis (Taberani).

“Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin.”Hadis (İbn-i Mace).

“Biriniz bir yere girmek istediğinde 3 defa izin istesin. Müsaade edilmezse, geri dönsün.” Hadis (Müsned).

“İnanan insan ülfetlidir. Kendisi başkalarına kolayca ısındığı, kaynaştığı gibi; başkaları da kendisine hemen ısınır, ünsiyet eder. Kendisi ülfet etmiyen ve kendisinede ülfet edilemeyen kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır.” Hadis-i Şerif (Darekutni).

“Zandan sakının. Çünkü zan, insanın içinden geçen en yalancı düşüncedir. İnsanların gizli ve özel hayatını araştırmayın. Ayıplarını öğrenmeye çalışmayın. Birbirinize karşı üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey ALLAH’ın kulları! Kardeşler olun! ” Hadis (Buhari).

“İnsanoğlu sabaha çıkıp güne başladığında bütün organları diline yalvararak şöyle derler: Hakkımızda ALLAH’tan kork. Çünkü bizim doğru yönde ilerlememiz ancak seninle mümkündür. Sen doğru çizgide olursan, biz de doğru çizgide oluruz. Sen doğru yönden saparsan, biz de saparız. Hadis (Tirmizi).

“Müslüman din kardeşini gördüğünde yer açması, onun görevidir. ” Hadis-i Şerif (Beyhaki).

“Sizden biriniz, (din) kardeşinin aynasıdır. Öyle ise onun üzerinde rahatsız edici bir şey gördüğünde gidersin.” Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

“Ben, insanları hakka çağırıcı ve ALLAH’ın emirlerini onlara ulaştırıcı olarak gönderildim. Hidayet verme, inanları doğru yola çekme konusunda, elimde hiçbir şey yoktur. Şeytan da, ALLAH’ın yasakladığı şeyleri insanlara süslü gösterici olarak yaratılmıştır. İnsanları dalalete atma (saptırma) konusunda onun da elinde bir şey yoktur.” Hadis (İbn-i Adiyy).

“Bir alacaklı, borçlusunun yanından ondan hoşnut olarak dönerse; karanın hayvanları, denizin balıkları, o borçlunun mağfireti (bağışlanması) için ALLAH’a dua ederler. Bir borçluda ödemeye gücü yettiği halde, alacaklısını (üzerek) geri çevirse ALLAH mutlaka ona borcunu geciktirdiği her gün ve her gece için bir günah yazar” Hadis-i Şerif (Beyhaki).

“Kim kalbini ALLAH’a bağlarsa, ALLAH mü’minlerin kalbinde ona sevgi ve merhamet yaratır.” Hadis-i Şerif (Taberani).

“Biriniz gönlünden, müslüman kardeşine faydalı bir öğüt geçiriyorsa, onu söylesin” Hadis (İbn-i Adiyy).

“Kötü arkadaştan sakın! Onunla tanınacağından şüphen olmasın. ” Hadis (İbn-i Asakir).

“İlim öğrenmeye çalışanın rızkına (geçimine) ALLAH kefildir.” Hadis-i Şerif (Hatib).

“ALLAH, benim için, ümmetimin hata ile, unutarak veya baskı ve tehdid altında işlemiş olduğu günahları bağışlamıştır.” Hadis (İbn-i Mace).

“Kişinin parmakla gösterilir olması, kötülük olarak ona yeter.” Hadis (Taberani).

“Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, Cenab-ı Hak ta onlara rahmetle bakar. Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider.” Hadis-i Şerif (Camiüs Sağir)

“İslam ülkesinde yaşayan gayr-ı müslimlere zulmedildiğinde o devlet, düşmanın eline geçer ” Hadis-i Şerif (Taberani).

“Kul tövbe ettiğinde, ALLAH onun günahlarını amelleri kaydeden hafaza meleklerine unutturur. Aynı şekilde onun günahı işleyen organlarına da unutturur.Günahı işlediği yerdeki suç, delil ve izlerini de yok eder. Ta ki, ALLAH’ın huzuruna vardığında günah işlediğine dair, aleyhinde şahitlik edecek hiçbir şey bulunmasın.” Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

“Kişiyi arkadaşından tanıyın” Hadis (İbn-i Adiyy).

“İki Müslüman birbiri ile karşılaşıp birisi diğerine selam verdiğinde ALLAH’a en çok sevimli olanı, arkadaşına daha çok güler yüz gösterendir. Birbirleri ile samimiyet içinde tokalaştıklarında ise, ALLAH, onların üzerine ilk elini uzatana 90, diğerinede 10 rahmet olmak üzere 100 rahmet indirir.” Hadis-i Şerif (Hakim)

“Misvak ağacının kabuğu ile de olsa, karnınızı doyurabileceksiniz, insanlardan bir şey istemeyin,müstağni (ihtiyacı yokmuş gibi) davranın.” Hadis-i Şerif (Taberani).

“İnsanlara kötülük yapmaktan uzak dur. Şüphesiz bu, senin için bir sadakadır.” Hadis (İbn-i Ebiddünya).

“İnsanlara layık oldukları değeri verin.” Hadis-i Şerif (Müslim).

“Kim ki, güneş batıdan doğmadıkça tövbe ederse, ALLAH onun tövbesini kabul eder.” Hadis (Müslim).

“İki müslüman karşılaşır, birbirlerinin ellerini tutar, tokalaşırlarsa, ALLAH mutlaka onların bu halde iken yaptıkları dualarını kabul eder. Ellerini birbirinden ayırmadan günahlarını affeder.” Hadis (Ahmed, Bezzar).

“Sohbet meclisleri ve toplantı yerleri 3 çeşittir: Zararsız toplantı; Karlı toplantı; Zararlı toplantı.” Hadis (Müsned).

“Hz. Peygamber sözlü iddia ve ithama göre ceza vermezdi. Ve birinin diğeri aleyhindeki iddiasını delilsiz ve ispatsız kabul etmezdi.” Hadis (Ebu Nuaym)

“Üç kişi yolculuğa çıktığında, içlerinden birini başkan seçsinler.” Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

“Güvenilir olmak, zenginliktir.(Camiüssagir). Güvenilir olmak, rızkı kendine çeker. Kazanç yollarını açar. Hıyanet ise,fakirliğe neden olur.” Hadis-i Şerif (Deylemi).

“Bir kötülük işlediğinde hemen tövbe et. Gizli günahına gizlice, açıktan işlediğin günahına açıkça tövbe et” Hadis-i Şerif (Tirmizi).

“Sizden biri, savaşta korunduğu kalkan gibi, oruç da cehennemden koruyucu bir kalkandır. Her ayda 3 gün oruç tutmak güzeldir” Hadis (İbn-i Huzeyme, Sahih).

“Kulun ahirette sevap kefesine ilk konulacak ameli, çoluk çocuğunun geçimi için yaptığı harcamalardır.” Hadis-i Şerif ( Taberani)

“ALLAH bu dini zatı için özel olarak seçmiştir. Dininize ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Dikkat edin! Dindarlığınızı bu iki nitelikle süsleyin.” Hadis (Taberani).

“Cuma günü, bana çok salavat getirin. Çünkü Cuma günü, şahitlerin hazır olduğu bir gündür. Yani o günde melekler, (ibadet edenlerin yanında) hazır bulunurlar. Sizden biriniz bana salavat getirdiğinde, (bitirinceye kadar) salavatı melekler tarafından bana sunulur.” Hadis (İbn-i Mace)

“Kim ki, eli darda olan borçlusuna, durumu düzelinceye kadar süre tanırsa, ALLAH da ona günahından tevbe edinceye kadar süre tanır. ” Hadis-i Şerif ( Buhari )

“ALLAH kuluna bir nimet verdiğinde kul elhamdulillah derse, bu şükür ve hamd, o nimetten daha hayırlı olur.” Hadis (Ramuzul Ehadis).

“Bir bedevi Resulullah’a gelerek; Ya Resulullah! Rüyamda başımın koparılıp yuvarlandığını, kendimin de onun peşinden koştuğumu gördüm. Bunun tabiri nedir? Diye sordu. Resulullah Efendimiz ona şu cevabı verdi: Uyurken, şeytanın seninle oynamasını, halka anlatma…” Hadis-i Şerif (Müslim).

“Ey Ademoğlu, Rabbine itaat et ki, sana akıllı denilsin. Ona isyan etme ki, sana ahil denilmesin.” Hadis (Ebu Nuaym).

” Şeytanlar, elbiselerden faydalanırlar. Onun için, biriniz elbisesini çıkardığı zaman, onu katlasın. Çünkü şeytan, katlanmış elbiseyi giyemez.” Hadis (Ramuzul Ehadis).

“Birinizin elbisesi eskidiği gibi, göğsündeki imanı da eskir. Öyle ise, ALLAH’tan, kalbinizdeki imanın yenilenmesini isteyiniz.” Hadis-i Şerif (Taberani).

“Kur’anı okuyan ve ezberleyenlere hürmet edin. Onlara hürmet eden, bana hürmet etmiş olur.” Hadis (Deylemi).

“Benim ümmetim, merhamete uğramış bir ümmettir. Ağirette azap görmeyecektir. Onun cezası, ancak dünyada başına gelen ağır imtihanlar, depremler, masum yere öldürülmeler ve çeşitli felaketler şeklinde verilir.” Hadis-i Şerif (Ebu Davud)

“Hz. Peygamber, aciz (bezgin) ve tenbel olmadığını gösteren bir yürüyüşle yürürdü.” Hadis_i Şerif (İbn-i Asakir).

“Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler, ancak dinde aşırı gitmekle yok oldular.” Hadis -i Şerif (Nesei).

“Duaların sonunda Amin demek, alemler Rabbi ALLAH’ın, mü’min kullarının dillerindeki mührüdür.” Hadis (İbn-i Adiyy).

“Çocuklarınızı şu 3 sevgiyle terbiye ediniz: Peygamberin sevgisi; Onun ehl-i beytinin sevgisi; Kur’an okumak (sevgisi).” Hadis (Deylemi).

“Hastayı ziyaret için bir mil de olsa yürü. İki kişinin arasını düzeltmek (barıştırmak) için iki mil de olsa yürü. ALLAH için dost edindiğin birini ziyaret etmekiçin 3 mil de olsa yürü.” Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya).


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?