Kimlerle Evlenilir Evlenilmez

yorum yok
804 kez görüntülendi okuma
7 Mart, 2015

wpid-nikah.jpg

Cevap: Evet, böyledir ve doğrudur.
1757 – Ali Efendi Fetvalarından: “Hind, oğlu ile bir kimsenin kızını emzirdiğini haber verse, Hind adaletli (sözü doğru) bir kimse ise, oğluna o kızı nikahlamak caiz olmaz” (H.Ec. 1/48)
Açıklama: Süt annenin kendi itirafı olunca, artık şahit aramaya hacet kalmaz. Yeter ki o kadın yalan söylemekle tanınmış olmasın.
1758 – Ali Efendi Fetvalanndan: “Evlendikten sonra, süt kardeşi oldukları şer’i usul üzerine sabit olan (karı ile kocanın) ayrılmaları gerekir” (H.Ec. 1/48)
Açıklama: Rada hükmü, iki erkek veya bir erkek ile iki kadının şahitlik yapması ile sabit olur. Bu kardeşlik şahitlerin beyanı ile anlaşıldıktan sonra, evliliğin devamı “kardeşin kardeşe zinası” demek olur. Derhal ayrılmaları icap eder. Hatalarından dolayı Allah’ın (cc) mağfiretine ilticada ve istiğfarda bulunmaları gerekir.
1759 – Behce Fetvalarından: “Kız kardeşinin emzirdiği Hind’i nikahlamak caiz olmaz” (H.Ec. 1/41)
Açıklama: Bir erkek, kızkardeşinin emzirdiği kızın süt dayısı olur. Bu sebeple o kızla evlenmesi haramdır.
1760 – Ali Efendi Fetvalarından: “Süt annesinin oğlunun kızını nikahlamak caiz olmaz” (H.Ec. 1/47)
Açıklama: Bu erkek, bahsi geçen kızın süt amcası olmaktadır. Bu sebeple onu nikahlaması kendisine ebedi olarak haramdır.
1761 – Ali Efendi Fetvalarından: “Süt oğlunun soy itibariyle kız kardeşini nikahlamak caiz olur” (H.Ec. 1/47)
Açıklama: Emen erkek çocuğun, emziren kadın ve kocasına sadece nefsi haramdır. O çocuğun soyca kardeşlerinin o kadınla ve kadının kocası ile bir yakınlığı olmamaktadır. Bu sebeple, süt oğlunun kız kardeşi ile evlenmekte bir engel yoktur.
1762 – Abdürrahim Fetvalarından: “Nikahlayıp (ve fakat) gerdeğe girmeden boşadığı karısının süt annesini nikahlamak caiz olmaz” (H.Ec. 1/47)
1763 – Abdürrahim Fetvalarından: “Annesinin annesi Hind tarafından emzirilen kızı, nikahlamak caiz olmaz” (H.Ec. 1/47)
Açıklama: Ana tarafından ninesi olan kadının emzirdiği kız, o erkeğin süt teyzesi olmaktadır. Bu itibarla onu nikahlamak haramdır.
1764 – Ali Efendi Fetvalarından: “Zeyd’in, kendisi ile gerdeğe girip de boşadığı veya halen nikahı altındaki karısının süt kızını nikahlamak caiz olmaz” (H.Ec. 1/48)
1765 – Ali Efendi Fetvalarından: “Hind, kızı Zeyneb ile Zeyd’i emzirse, Hind’in diğer kızı da Zeyd’e haram olur” (H.Ec. 1/47)
Açıklama: Emziren kadının emen çocuğa kızlarının tamamı haramdır. “Süt aşağı çeker” sözünün îslami bir dayanağı ve ilmi bir değeri yoktur. Gerek beraber emdiği, gerekse daha evvel veya daha sonra doğan kızların tamamı, o kadından süt emen erkeğe haram olur.
1766 – Feyziye Fetvalarından: “Hind, ilk kocasından (hasıl) olan süt ile Zeyd’i emzirse, sonraki kocasının başka hanımından olan Zeyneb’i, Zeyd’in nikahlaması caiz olur” (H.Ec. c. 1/42)
1767 – Behce Fetvalarından: “Ana-baba bir kız kardeşinin kızını emziren Hind’in, kızı ile evlenmek caiz olur” (H.Ec. c. 1/47)
1768 – Ali Efendi Fetvalarından: “Oğlunun süt anasının kızını nikahlamak caiz olur” (H.Ec. c. 1/47)
Açıklama: Sütle ilgili mevzuda kaideleşmiş bir ifade vardır: “Emzirenin emene hepsi haram, emenin emzirene nefsi haram.”
Bu fetva ile şu hüküm arasında düşünülecek olursa, haramlık, süt emen çocuk ile kadının tarafları arasında cereyan etmektedir. Süt oğlunun soy itibariyle yakınları bu haramlığa girmemektedir. Bu itibarla, bir baba, oğlunun süt itibariyle kardeşi olan kızı olabilir.
1769 – Behce Fetvalarından: “Amr’ın anasının emzirdiği Zeyd’in, nesep itibariyle kız kardeşini Amr’ın nikahlaması caiz olur” (H.Ec. c. 1/41)
Açıklama: Bu fetvada süt veren kadının süt evlatlığı, Zeyd’in şahsında sınırlı bulunmaktadır. Zeyd, bu kadının hiçbir kızı ile evlenemez. Fakat kadının oğlu Amr ile Zeyd’in kardeşleri arasında evlenme bakımından hiçbir engel yoktur. Amr, Zeyd’in anasını emmediğine ve alacağı kız da o kadını emmiş olmadığına nazaran, süt haramlığı olmamaktadır.
1770 – Netice Fetvalarından: “Hind, küçük yaştaki ortağını, rada müddeti içinde emzirse, her ikisi de kocasına haram olur” (H.Ec. c. 1/32)
Açıklama: Süt veren kadın, iki yaşını doldurmamış bulunan ortağını emzirmekte, kayınvalide mevkiine çıktığından; emen ortak da süt kızı olduğundan, her ikisi de kocalarına haram olurlar. Dini hükümlere göre, ayrılmalarından başka yol yoktur.
1771 – Feyziye Fetvalarından: “Sözüne güvenilen Zeyneb, ben, kızım Hind ile Zeyd’i emişme müddeti içinde emzirmiştim, dese, Zeyd’in Hind’i nikahlaması caiz olmaz” (H.Ec. c. 1/40)


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?