Hadîs-i Serifler Günlük Duâlar

yorum yok
1.214 kez görüntülendi okuma
5 Aralık, 2013

images

Hadîs-i Serifler isiginda Günlük Duâlar

Günde yüz kere
“Lâ ilâhe illallah”
diyen kimsenin, kiyamet gününde yüzü ay gibi parlar.
[Taberânî]

Hergün yüz defa salevat getiren,
münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir
ve kiyamette sehitlerle beraber olur.
[Taberânî]
Sabah-aksam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr”
diyen cehennemden kurtulur.
(Ebu Davud)

Sabah-aksam, 3 defa,
“Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi
velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm”
okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.
[I. Mâce]

Sabah 3 defa,
“Eûzü billahis-semîil alîm-i minesseytânirracîm”
dedikten sonra Besmele ile Hasr suresinin son üç ayetini okuyana,
70 bin melek, aksama kadar duâ eder.
O gün ölürse sehit olur.
Aksam okursa yine ayni seylere kavusur.
[Tirmizî]

Sirkten korunmak için
“Allahümme innî eûzübike min en-üsrike bike
sey-en ve ene a’lemü ve estagfiruke li-mâ lâ
a’lemü inneke ente allâmülguyûb” okuyun!
[I.Ahmed]

Sabah-aksam 7 defa
“Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve
hüve Rabbül-arsil-azîm”
okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.
[Beyhekî]

“(Allahümme ma esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min
halkike, fe minke vahdeke lâ serîke leke, felekel hamdü ve lekessükr”
duâsini, gündüz okuyan o günün, aksam okuyan o gecenin sükrünü ifâ etmis olur.
[Aksam “esbaha” yerine “emsâ” denir.]

Sabah-aksam on defa,
“Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve
lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr”
okuyan kimse, kötülüklerden korunur.
[Nesâî]

Bir kimse, sabah-aksam yüz defa
“Sübhânallahi ve bihamdihi”
derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.
[Deylemî]

Evden çikarken
“Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah”
diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.
[Tirmizî]

Lâ havle… okumak, doksandokuz derde devadir.
Bunlarin en hafifi sikintidan kurtulmaktir.
[Ebû Nuaym]

Imam-i Rabbanî (ks) Hazretleri,
din ve dünya zararlarindan kurtulmak için her gün
500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu.
Okumaya baslarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi.
[Tefsir-i Mazherî]

Günde 25 defa
“Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt”
okuyan sehit olarak ölür.)
(Redd-ül Muhtar)

Gece Âmenerrasulüyü okuyana, her sey için yeterlidir.
Bu iki ayeti yatsidan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmis
sevabi verilir.)
[Sir’a]

Tebârekeyi okumadan yatma!
Kabir azabini def eder.
Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur.
[Eyogul Ilmihâli]

Eve girerken Ihlas suresini okuyan,
yoksulluk görmez.
[T. Kurtubî]

Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana,
melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.
[Eyogul Ilmihâli]

Istigfâra devam etmek

Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur,
ummadigi yerden riziklanir.
[Ibni Mâce]

Istigfâr olarak “Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ
hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh”
okumalidir.

Bir yere gelen,
“Eûzü bikelimâtillahittammâti min serri ma haleka”
okursa, o yerden kalkincaya kadar, ona hiçbir sey zarar veremez.
[Müslim]

Sikintili veya borçlu, bin kerre
“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm”
derse, Allahü teâlâ isini kolaylastirir.
[Sir’a]

Seyyid Abdülhakim (ks) Hazretleri buyuruyor ki:

“Yataga abdestli gir, Eûzü Besmele çek, sag yanin üzerine kibleye karsi yat,
sag avucunu sag yanaginin altina koy,
Ayet-el-kürsî, 3 Ihlas, bir Fatiha ve
birer defa iki kul e’uzüden sonra 3 defa
“Estagfirullah el-azîm ellezî lâ ilâhe illâhu”
oku, sonuncusuna “el-hayyel kayyûme ve etûbü ileyh” ekle.
On defa da,
“Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” oku,
sonuncusuna
“-hil aliyyil azîm ellezîlâ ilâhe illâhu” ilave et!
Uykudan uyaninca,
“Allahümmagfirlî” demek çok sevaptir.
……………….
Yataga girince 3 defa
“Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel
kayyûm ve etûbü ileyh okuyan kimsenin günahlari,
deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur.
[Tirmizî]

Her gece yatarken yüz defa,
“Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber”
okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir

rabbim dostlarından bizleri ayırmasın
HAKKINIZI HELAL EDİN İNŞALLAH…

İslami Sohbet


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?