Abdest Duaları

yorum yok
914 kez görüntülendi okuma
22 Mayıs, 2014

abdest-150x150

Abdest Duaları
Elleri yıkamaya başlarken;

Bismillâhil-azim velhamdü lillâhi alâ dînil-İslâm.

Anlamı: Yüce Allah’ın adıyla (abdeste) başlarım. İslâm dini üzere olmakla Allah’a hamd ederim.

Ağıza su verirken;

Allâhümme eınnî alâ tilâveti’l-Kur’âni ve alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike.

Anlamı: Allah’ım! Kur’an okumada, seni anmada, sana şükretmede ve sana güzel ibadet etmede bana yardım et.

Buruna su verirken;

Allâhümme erihnî râihatel cenneti.

Anlamı: Allah’ım! Bana cennetin kokusunu koklat.

Yüzü yıkarken;

Allâhümme beyyid vechî binûrike yevme tebyeddu vücûhün ve tesveddü vücûhün.

Anlamı: Allah’ım! Bir kısım yüzlerin ağarıp bir kısım yüzlerin karardığı gün, benim yüzümü nurunla ağart.

Sağ kolu yıkarken;

Allâhümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hısâben yesîrâ.

Anlamı: Allah’ım! Kitabımı (amel defterimi) sağ elimle ver ve benim hesabımı kolaylaştır.

Sol kolu yıkarken;

Allâhümme lâ tu’tınî kitâbî bişimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben asîrâ

Anlamı: Allah’ım! Kitabımı (amel defterimi) sol tarafımdan ve arkamdan verme. Beni zor bir hesaba çekme!

Başı meshederken;

Allâhümme harrim şa’r’i ve beşerî alen-nâr.

Anlamı: Allah’ım! Saçımı, tüylerimi ateşe haram kıl, beni cehennemde yakma.

Kulakları meshederken;

Allâhümmec’alnî minellez’ine yestemi’ûnel-kavle fe yettebi’ûne ahseneh.

Anlamı: Allah’ım! Beni, hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline uyanlardan et.

Enseyi meshederken;

Allâhümme a’tik rakabetî minen-nâr.

Anlamı: Allah’ım! Benim boynumu (vücudumu) ateşten kurtar.

Sağ ayağı yıkarken;

Allâhümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-akdâm.

Anlamı: Allah’ım! Sırat köprüsünde ayaklar kaydığı günde benim ayaklarımı kaydırma.

Sol ayağı yıkarken;

Allâhümmecâl sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûr.

Anlamı: Allah’ım! Çalışmamı boşa çıkarmayıp, sevabımı çok et, günahımı affet. Amelimi kabul et. Kazancımı koru; amelimi zayi etme.

Abdestten sonra;

* Kıbleye karşı dönerek ayakta bir miktar su içilir ve şu dua okunur:

Allâhümmec-alnî minet-tevvâbîn vec-alnî minel mütetahhirîn.

Anlamı: Allah’ım! Beni çokça tevbe edenlerden ve tertemiz olanlardan yap.

* Sonra şu şekilde şahadet getirilir:

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîkeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden Abduhû ve Rasûluh.

Anlamı: Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Yine şahadet ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v) Allah’ın Kulu ve Rasûlüdür.


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?