admin, sitesinin yazarı

Şükür secdesi bir nimetin kazanılmasından veya bir felâket ve musibetin atlatılmasından dolayı kıbleye ...

  İtikadî fırkalar gibi fıkıh mezheplerinin de büyük kısmı kurucusu sayılan müctehidlerin ...

ü Otuziki Farz Ellidört Farz 1. Allah'ı Bir Bilip Zikretmek : Zikir iki türlüdür. Lisan ile zikir, kalb ...

  İman, inanılacak hususlar açısından icmâlî ve tafsîlî iman olmak üzere ikiye ayrılır. a) ...

    Bu hüküm, beş vakit namaz için değil, cuma namazı için geçerlidir. Kendisine cuma namazı ...

  ÇAGRI// < ![CDATA[ function openwindow(){ window.open ...

  Adem Aleyhisselam İlk insan ve ilk peygamber Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, ...

Farz olan haccın bedel tarafından yapılan hacla eda edilmiş sayılabilmesi için: 1. Adına haccedilecek ...

  Genellikle, örtünmenin bütün canlılar arasında sadece insana mahsus bir meziyet olduğu söylenir ve ...

2228 - Soru: Sigara hakkında bazı kimseler mubah derken, bazı kimseler ise mekruh demekte ve bu hükmü harama kadar ...